کیر تا دسته تو کسم شروع کردم بالا پاییین کردن

0 views
0%

کیر تا دسته تو کسم شروع کردم بالا پاییین کردن

میدونن زیر پوست چوچول ی چیزی از جنس غضروف هس ک خیلی حساسه و اگه به اون چیزی برخورد کنه چه درد لذت بخشی داره و علی دقیقا داشت به همون کیرششو میزد
اما من ارضا نمیشدم….
عسل خانوم دختر شدیدا شهوتی
علی خوابید و من رفتم روش یکم واسسش ساک زدم نشستم رو شکمش چوری ک کسم رو کیرش بود و خودمو میمالیدم بهش علی گفت بیا بشین رو صورتم واست بخورم تا ارضا شی اما من میدونسم دیگه نمیشم واسش ساک زدم تا ارضا شه و دقیقا ابش پاششید به صورت هودش و ممه من
ولی سیرش نشده بود من نشستم یاز روش و دلم میخواس یجوری ارضام کنه ک گفتم بیا از کون بکن فک نمیکرد جدی بگم پاشدم از بین وسایلاش کرم پیدا کردم مالیدم به کیرش اونم بلند شد منو دمر خوابوند رو تخت بالشم گذاشت زیر شکمم اول واسم خورد هم کسمو ک از پایین پیدا بود و هم سوراخ کونمر میمالید و قلقلک میداد داشتم میترکیدم
من 5 ماهه که ازدواج کردم سروش همسر عزیزم که هم دیگه رو خیلی دوست داریم . خیلی احساساتی هست منم همینطورم .
همیشه سعی میکنم براش سکسی باشم که هر دو مون لذت ببریم من 60کیلو وزنمه با 170 قد هیکل خوش فرمو سکسی دارم.
5ماه پیش که شب عروسیمون بود چون خیلی خسته بودم هیچ کاری نکردیم فقط تو بغل هم با بوسه و لب خوابیدیم راستی اینم بگم که من هیچ دوست پسری نداشتم با هیچ کسم سکس نداشتم.و کلا عقد کرده ام نموندم اشنایی تا عروسیمون 2 ماه طول کشید که اونم با خانواده ها رفتو امد میکردیم.
شب دوم زندگیمون دیگه نه سروش تحمل داشت نه من.اول سروش چند تا شمع سکس ایرانی روشن کرد بعدم اومد پیشم که با یه لباس خواب سکسی رو تخت منتظرش بودم وقتی شروع کردیم به لب خوردنو دست میکشید رو میمیام سفتی کیرشو حس میکردم.کم کم اومد سمت گوشو گردنم داشتم لذت میبردم که لخت لخت شدیم کیرشو دیدم ترسیدم هم سفت بود هم کلفت حدودا 20 سانت قدش.

کیر تا دسته تو کسم شروع کردم بالا پاییین کردن

کسم خیسه خیس بود که سروش شروع کرد به خوردن کسم یه حال عجیبی داشتم که سروشم متوجه شده بود. اروم کیرشو اورد سمت کسم که من هی نزاشتم انقد باهام حرف زد ور رفت تا راضی شدم یعنی باید راضی میشدم .اروم کیرشو گذاشت دم کسمو با کمی فشار حل میداد هر چی زمان میگذشت فشارش بیشترو جیغای منم بلند تر میشد تا یه کم سر کیرشو کرد تو من شروع کردم به گریه کردن چون واقعا درد داشت.سروش بغلم کرد نازم میکرد منم هی لوس تر میشدم تا 5دقیقه بعد کیر نازشو از کسم در اورد پر خون بود منم همش گریه اونم هی به من تبریک میگفت.دوباره سروش اومد رو کارو کیرو تا ته فرو کرد من یه اهی کشیدم که فهمید دیگه دارم لذت میبرم خوشم اومده بود سروشم دوست داشت وسطاش میگفت جوون

همه ی زنها توی رختخواب یکجور ناله می کنند

گفتم بخواب تا من بیام روی کیرش اروم کیرشو گذاشتم تو کسم یهو دیدم کیر تا دسته تو کسم شروع کردم بالا پاییین کردن اهو اوهی از سر لذت میکردم دیگه نزدیک بود که ارضا بشم سروش فهمیدو منو خوابوند تند تند عقب جلو میکرد تا ارضا شدم همه ی تنم میلزید سروش 2 دقیقه بعد من ارضا شد چون کاندوم نداشت ابشو ریخت رو شکمم داغ داغ بود اما چون ازم خون رفته بود کلیم انرژی مصرف کرده بودم داشتم از حال میرفتم که سروش سریع بغلم کردو دو تایی خوابیدیم ولی بعد اون هر شب میرو کرم میریزم تا با هم سکس کنیم هر شبم لباسایی میپوشم که اب از لبو لوچه سروش میریزه چه برسه به کیرش
verified profile,sperm,teen,creampie,panties,rough,amateur,homemade,young,POV,fat,big-ass,russian,thick,reverse-cowgirl,pawg,twerk,big-butt,big-booty,fat-ass,prone-bone

From:
Date: March 19, 2020