Download complete video now!

کیرم تا ته تو کونِ داغش اینجا داریم ماهی میگیریم من کس

0 views
0%

کیرم تا ته تو کونِ داغش

تقریبا یک سالی میشد با کسی هم سکس نداشتم سریع تحویلش گرفتم بعد چند مین صحبت کردن با هم قرار گذاشتیم که همدیگه رو ببینیم فرداش با ماشین رفتم دنبالش وقتی دیدمش نشناختم کلی عوض شده بود حسابی به خودش رسیده بود و خیلی نازو خوشگل شده بود خلاصه اومد نشست تو ماشین و یه ساعتی با هم دور زدیم از خودمون گفتیم اون گفت که خواستگار اومده واسش و میخواد ازدواج کنه همین روزا گفتم ای سگ تو این شانس به روش دیگه نیاوردم که تو که میخواستی ازدواج کنی واسه چی به من زنگ زدی دورامون رو زدیمو رسوندمش خونشون موقع برگشتن همش داشتم به استیل و قیافش فکر میکردم خوار کسه عجب چیزی شده بود داشتم دیوونه میشدم دیگه ، هی تو این فکر بودم که اینو چه جوری بکنمش که یه فکری به سرم زد گفتم یا جواب میده یا نمیده ، فرداش سریع بهش زنگ زدم و قرار گذاشتم بعد از بعد از ظهر گفت بعد از اتمام کارم بیا دنبالم منم رفتم دنبالش دوباره با ماشین یک ساعتی بود دور زدیم خودم رفتم جای خلوت که
میخوام فرو کنم حشرم زده بالا
منم تو اون حال و هوا کیرم یاد کون علیرضا کرد و گفتم بحث و سکسی کنم.علیرضا هم که انگار واقعا هوس کرده بود گفت ای گفتی.علی نگو کیرم سیخ شد من کس میخوام یهو به ذهنم رسید که بشاشم تا با این بهونه کیرمو نشونش بدم جوری که کیرمو ببینه شاشیدم توو رودخونهگفتم این کیر جز شاشیدن مگه کاربرد دیگه ای داره کس نشسته توو خونه اونوقت ما اینجا داریم ماهی میگیریم من کس میخوام, میخوام فرو کنم حشرم زده بالا میخوام جق بزنم.شروع کردم به جق زدن و اونم لبخند میزد. با کیری که دستم بود نزدیکش شدم و گفتم میشه بمالم بهت.خودمو سکس ایرانی چسبوندم بهش و ایستاده از روی شلوار تلمبه میزدمهیچی نگفت منم همینجور تلمبه میزدم.یواش یواش دستمو بردم توو شلوارش و با کیرش ور میرفتم و کیرشو سیخ کردم..خواستم شلوارشو بدم پایین که گفت نکن..گفتم خیلی نرمِ نمیشه دل بکنم ازش.گفتم هنوز آبم نیومده که.. بزار لاپایی بکنمت…بزار کونتو ببینم..

کیرم تا ته تو کونِ داغش

انگشت قدم سوراخ کونش
کیر به دست در حال جق زدن واسه خودم گفتم علیرضا من دارم میمیرم برات کونت خیلی نرمِ و حال داد بهم.توو راه من دستمو کرده بودم توو شورت علیرضا و فقط کونشو چنگ میزدم گفتم برام میخوری گفت چندشم میشه و هر چی اصرار کردم فایده نداشت گفتم پس دراز بکش.و شورتشو دادم پایین…وای یه کون به شدت سفید یه خال مو هم نداشت یه چن تا جوشِ قرمز رو لمبراش داشت فقط..یه بوس از لمبراش گرفتم و با دو تا دستم کونشو چنگ زدم و تکون میدادم..باورتون نمیشه این از ژله هم ژله تره چنان نرم بود حشرم چسبیده بود به سقف گفتم با دو تا دستت کونتو باز کن من برات بازش میکنم انگشتم و روغنی کردم و یواش کردم توو سوراخِ داغش یه انگشت دیگه اضافه کردم و اونم یه آخ کوچولو گفت و معلوم بود توو اوجِ حشره…دوتا انگشتمو بالا پایین میکردم و یه کم روغن اضافه ریختم و ادامه دادم.

کس ناز و مامانی خوردن داره

.با دستم که روغنی بود کیرمو روغنی کردم و همینکه گذاشتم دمِ سوراخش قُلُپی رفت توو سوراخ گرمشش یه تکونی خورد و هیچ دردی نکشید..منم آروم آروم کیرمو بیشتر فرو کردم شروع کردم به تلمبه زدنای ریز یواش یواش کیرمو میدادم توو تا اینکه قشنگ روی کمر علیرضا خوابیدم و کیرمو تا ته کردم توو کونِ داغش همزمان گردنشو میبوسیدم و قربون صدقش میرفتمیه چن تا تلمبه زدم دو تا دستامو گذاشتم رو زمین طوری که کونشو ببینم و کیرمو کردم توو کونش قشنگ جا باز کرده بود چن تا تلمبه زدم تو اون حالت موجی که رو کونش افتاده بود دیوونم میکرد چن تا تلمبه زدم آبم اومد سریع کیرمو کشیدم بیرون و ریختم روو دستمال یه ماچ دیگه به کونِ نرمش دادم اونم در همون حالت چرخید و داشت جق میزد من دستمو روغنی کردم دوباره و کیرشو گرفتم توو دستم براش جق زدم.
verified profile,fucking,hardcore,latina,milf,blowjob,handjob,doggystyle,homemade,mature,wife,mom,bbw,big-tits,ssbbw,big-boobs,africanchikito

From:
Date: March 17, 2020