یه زبون خیس و نرم دور کیرم میکردم یه زبون خیس و نرم

0 views
0%

یه زبون خیس و نرم دور کیرم

عکسا خانومم تو بغله یه مرده لبه دریا دراز کشیده مرده دستشو گذاشته رو سینش گفتم دنیا این مرده کیه گفتش اونم توریست بود مثله ما گفتم الناز یعنی خانومم چه راحته اونم گفت فکر بد نکن اتفاقی شد منم گیر دادم تعریف کنه اونم گفت نه چیزی نبوده منم دیگه بی خیال شدم ولی کلی فکرمو مشغول کرده بود اون عکسه به خانومم هیچی نگفتم تا یه روز رفتم دنبال دنیا گفتم میشه چند دقیقه حرف بزنیم اونم اوکی داد رفتیم تو یه کافی شاپ بهش گفتم راستش همش فکر می کنم یه اتفاقی افتاده تو اسپانیا تو نمی خوای بگی دنیا هم گفت خوب از الناز بپرس منم گفتم الناز میگه همه چیرو بهم ولی اگه در رابطه با خودش باشه نه اونم گفت چیارو می گه بهت منم گفتم مثلا شما دوتا لز می کنید که دنیا بهم ریخت عصبانی شد گفتش خیلی ازش انتظار نداشتم انقدر دهن لق باشه اونم گفت راستش تو اسپانیا با گارسون هتل یه پسر جون الناز سکس کرد اونم چند بار منم اولش گفتم دروغ می گی ولی اونم گفت اگه نگی بهش بهت عکساشونو نشون می دم منم گفتم عکس
روی شلوارم و کیرمو مالید
دختر رویایی ک نصف شهر تو کفش بودن عاشق پسری شده بود که دیگه تو بغل همدیگه میخوابیدیم وقتی خونشون کسی نبود حتی واسه یساعتم ک شده ما تو بغل همدیگه بودیم متوجه هیچ چیزی نمیشدیم یه روز اون لباس خیلی باز تری پوشیده بود و مدل لب گرفتناشم عوض شده بود زبونمو مک میزد دستشو ب بازوهام چنگ میزد منو هول داد روی مبل نشست روم دستشو دور سرم گرفت و با ولع لبای همو میخوردیم موهاشو کنار زدم و یه لبخند بهش کردم اونم لبخند زد و دستشو برد روی شلوارم و کیرمو مالید گفتم ملیکا مطمعنی؟ دکمه شلوارمو باز کرد شرتمم کشید پایین کیرمو تو دستاش گرفت گفت الان نشونت میدم یه زبون از زیر کیرم کشید تا بالا من مغزم سوت کشید سرم افتاد عقب چشمام خمار شد تنها چیزی ک حس میکردم یه زبون خیس و نرم بود ک دور کیرم کشیده میشد و بیشتر تحریکم میکرد نگاش کردم وقتی صورت خوشگلشو دیدم ک داره کیرمو سکس ایرانی میخوره حس خارقلعاده ای داشتم ی لب حسابی ازش گرفتم اومد تو بغلم تاپشو دراوردو ممه های سفیدو افتاب ندیده و بشدت تپل گردش دیوونم کرد

یه زبون خیس و نرم دور کیرم

کص و کونشو بهتر ببینم
دستمو دور کمرش گرفتم ب خودم فشار دادم و ممشو گذاشتم دهنم مزه خاصی نمیداد اما به شدت خواستنی اول دور ممه هاشو با نوک زبونم خیس کردمو زبونمو کشیدم وسط رو نوک ممشو گذاشتم دهنم نوکشو بین لبام مکیدم ی آخ گفت ک از شنیدن صدای نازش وحشی تر شدمو دستمو ک دور کمرش بود بردم بالاتر و بیشتر ب سینش فشار داد گفت باید با ممه هام خفت کنم رو همون حالت بلندش کردم بردم رو تختش لباسامو کندم.فکر نکنم دوس داشتن پاهای سفید و کشیده ی دختر ک ادمو شهوتی کنه فوت فتیش حساب شه من مچ پاشو زبون زدم و پاشنه پاشو لیس زدم تا بالا ک رسید ب انگشتاش دونه دونشو مک زدم ساپورتشو دراوردم و خوابیدم بین پاهاش اون فقط آه ناله میکرد ی بالشت گذاشتم زیر کمرش ک کص و کونشو بهتر ببینم باورم نمیشد این دختر با این اندام تراش خورده زیر منه. ابی ک از قبل اومده بودو لاپاش بود لیس زدم پاک شد بعد کلیتوریسشو با نوک زبونم قلقلک دادم ی آه بلند کشید سرمو بیشتر فشار داد روی چوچولشو فقط لیس زدم تند تند لایه های چوچولو باز کردم هیچی حالیم نبود این دختر از هر چیزی ک فک میکردم تمیز تر بود هیچی حالیم نبود فقط میخواستم پیش برم زبونمو کردم تو سوراخش لبامو ب سوراخش فشار دادم و با حالت مکیدن ابش اومد ت دهنم ک ریختمش رو چوچولش خیس شد و بازم لیس میزدمشون

کیرم و بخور حالشو ببر

چوچولش خیس شد
گفت دراز بکش رفت بین بین پاهام کیرمو گذاشت دهنش چون مدت زمان زیادی خودمو نگع داشته بودم ابم اومد و قبلش بهش گفتم بریزه لا سینه هات اومد بغلمو محکم تو بغل همدیگه بودیم سینه هاش به سینم چسبیده بود چند ماه بعدش یه سکس کامل از جلو باهاش داشتم ک مال من شد الان سه سالی میگذره از رابطمون و ما دیگه مثل زنو شوهر شدیم
verified profile,teen,pussy,fucking,babe,blowjob,brunette,rough,doggystyle,amateur,homemade,fuck,young,teenie,big-ass,girlfriend,tiny,small-tits,natural-tits

From:
Date: March 19, 2020