کیرم و بخور حالشو ببر میذاشتم و آروم با نوک انگشتام از رو لباس

0 views
0%

کیرم و بخور حالشو ببر

کنار هم انداختن پسره اسپانیای بود گفتم اخه چرا دنیا گفت دلش می خواست تو هم نبودی گفتم 1 هفته دور بودیم که دنیا گفت زنه توهستش تو بایید بشناسیش عصابم بهم ریخت اومدم بیرون دو روز بعد دنیا پیام داد گفت کارت دارم منم رفتم خونشون ولی کسی نبود دنیا خیلی صمیمی نشست کنارم هی شروع کرد گفت زندگیتو واسه اشتباه الناز به هم نزن منم گفتم اخه مگه میشه بهش فکر نکرد اونم گفت تو خودت اشتباه نمی کنی منم گفتم اره ولی زن فرق می کنه دنیا هم گفتش ما هم دلمون می خواد منم که یه جوری عصبی بودم گفتم تو چی دلت می خواد اونم گفت نمی دونم که یه دفعه اروم از هم لب گرفتیم بعدش دستشو گذاشت رو کیرم منم سینشو خوردم رو مبل دراز کشید ساپورتشو دراوردم شرتش سفید بود یه کسه سبزه داشت اروم واسش خوردم اونم صداش رفته بود بالا منم کیرمو دادم واسم خورد همچین می خورد که انگار می خواست قورتش بده بعدش خوابیدم روش بو عطرش دیونم می کرد کردم تو کسش تند تند می کردم پاشو وا کرده بود می گفت واییییی بکن منو بکن بعدش ابمو ریختم تو کسش اونم گفتش قرص می خورم
بدن خیلی سکسی
یکی از دخترا دانشگاه می رفت و نامزد داشت و اون یکی که اسمش ساناز بود اول دبیرستان بود. با اینکه سن کمی داشت ولی خیلی دختر با نمک و جذابی بود و بدن خیلی سکسی داشت، بطوریکه سنش بیشتر نشون میداد. از همون اول که اومدن محل ما خیلی به من آمار میداد فردا اول صبح که می خواستیم بریم مدرسه یه مقدار زودتر اومدم بیرون و تا ساناز رو دیدم رفتم پیشش و سه سوت سکس ایرانی مخش رو زدم و باهاش قرار گذاشتم.

کیرم و بخور حالشو ببر

چطور باهاش سکس کنم
کم کم بهش علاقه پیدا کردم من پیشش میشستم و دستم رو دور کمرش میذاشتم و آروم با نوک انگشتام از رو لباس زیر بغل و کنار سینه های کوچیکش رو نوازش می کردم.خیلی تو کف بدنش بودم. بعد از دو ماه تصمیم گرفتم بیارمش خونمون از خوشحالی تا فی خالدونم اکس پارتی شده بود و شب تولدم تا صبح خوابم نبرد و همش به این فکر بودم که چطور زمینه سازی کنم تا باهاش سکس کنم. روز تولدم شد و اومدم بیرون تا ساناز رو یواشکی و دور از چشم همسایه ها بیارم خونه.

اون جونور خودش بلد بود چطور کیرم و شق کنه

با کیرم بازی کن
یه دفه لباش رو با لبام لمس کردم و شروع کردم به لب گرفتن. یه دستم رو گذاشتم رو پاهاش نزدیک کوسش و اون یکی دستم رو از زیر تی شرت کردم تو. شهوت جلوی چشام رو گرفته بود و بالاخره با زحمت و خواهش زیاد راضی شد که تی شرت و شلوارش رو در بیاره و با شرت و یه سوتین کوچیک نشست روی پاهام. خیلی بدن تر و تازه ای داشت و می دونستم من اولین نفری هستم که میخواد بهش دست بزنه. حسابی حشری شده بودم شروع کردم به مالوندنش. وقتی که سوتینش رو در آوردم خیلی خجالت کشید و من رو بغل کرد. چیزی از سکس کردن نمی دونست، ولی من اونقدر فیلم پورنو دیده بودم که کاملا می دونستم باید چیکار کنم. بعد بهش گفتم که دستش رو بکنه تو شرتم و با کیرم بازی کنه و کیرم و رو از شرتم در بیاره بکنه تو دهنش.
verified profile,cum,sex,teen,fucking,european,babe,cock,petite,brunette,rough,doggystyle,real,amateur,homemade,young,big-ass,girlfriend,couple,small-tits

From:
Date: March 19, 2020