دوست داره بازم کوس بده کردم تو کونش و بازی کردم تا یکم

0 views
0%

دوست داره بازم کوس بده

گیر داد چرا اون حرفو زدی دنیا از من پرسید واسه تو تعریف می کنم من گفتم نه تو چرا تابلو می کنی منم گفتم باشه دیگه حواسم هست
تا یه مدت گذشت دنیا چون خیلی پول دار بودن مسافرت زیاد می رفت یه بار به من گفت می خوام با خانومت برم اسپانیا اگه اجازه بدی کارا ویزاشو بکنم منم گفتم باهاش بایید حرف بزنم بعد اوکی می دم شبش اومدم به خانومم گفتم این جریان اسپانیا چیه اونم گفت دنیا چون خیلی همو دوست داریم بهم پیشنهاد داده ولی خوب اول تو بایید اوکی بدی منم گفتم هزینش چی خانومم گفت بابا دنیا می ده واسه اینکه دخترش هم تنها نباشه خلاصه من گفتم اوکی اونا هم اماده شدن واسه رفتن بعد دو ماه کاراشون اوکی شد پرواز داشتن واسه 1 هفته برن بعد 1 هفته اومدن و خانومم واسم یه سری خرید کرده بود واسه خودشم همین جور عکساشون رو که دیدم تعجب کردم همش لبه دریا تو استخر هتل با لباس زیر تا اون موقعه هیکل دنیارو ندید بودم ولی تو لباس زیر جفتشون عالی بودن که به خانومم
کیرم و تو دهنش کرد آبم اومد
اینقدر شهوتم بالا بود که تا کیرم و تو دهنش کرد آبم اومد دوباره به مالوندن و لب گرفتن ادامه دادم تا دوباره کیرم شق شه دوباره راست کردم و این بار می خواستم از پشت بکنمش خیلی حشری شده بود و نمی دونست باید چیکار کنه لب می گرفت و سکس ایرانی صورتم رو لیس میزد طوری که تمام صورتم خیس شده بود و منم باسن و کوسش میمالوندم

دوست داره بازم کوس بده

کرم مالیدم رو سوراخ کونش
شرتش رو گرفتم و یواش دادم پایین و یکم کرم مالیدم رو سوراخ کونش و انگشتم رو کردم تو کونش و بازی کردم تا یکم باز و آماده شه. گفتم که رو زانوهاش بشینه و دستش رو بزاره زمین کیرم و گذاشتم رو سوراخش و یواش فشار دادم تو. تا نصفه که رفت تو یه دفه جیغ کشید و از شدت درد که با اضطراب و ترس توام شده بود .

حشری شده بود و مست کیر

از شدت حشر از چشام منی میزد بیرون
منم که از شدت حشر از چشام منی میزد بیرون خم شدم و بوسیدمش و گفتم که زود تمومش میکنم. دوباره کیرم و کردم تو و یواش یواش تلمبه زدم تا دردش نگیره. از تمام زوایایی که دوست داشتم کردمش و تهمونده آبم رو ریختم تو سوراخش. تموم شد و نوازشش کردم و رفت خودش رو شست و لباساش رو پوشید و فرستادمش بیرون. فردای اون روز دیدمش. خیلی خوشحال بود و از سکس خیلی خوشش اومده بود و گفت که دوست داره بازم بده.
verified profile,facial,blonde,petite,bikini,amateur,homemade,curvy,POV,big-ass,family,reality,taboo,cum-in-mouth,teaches,helps,step-son,step-mom,big-natural-tits,step-mother,cum-face

From:
Date: March 19, 2020