کیرش رو گذاشت دم سوراخم دیدم هنوز شرتشو در نیاورده

0 views
0%

کیرش رو گذاشت دم سوراخم

کجاشو دیدی اونجاش هم می بینیم اومدم پیش صابر بعد شام زنم میرفت می اومد کرم میریخت منو صابر حالمون خراب شده بود وقت خاب شد صابر بلند شد بره زنم پاشو تو یه کفش کرد گف نمی زارم بری صابر گف باید برم نمیشه جوری شد که زنم قشنگ خودشو بهش می چسبون و حلش میداد عقب می گفت نمیزارم بری خلاصه راضی شد بمونه ما تو یکی از خابا خابیدم صابرم تو اونیکی خاب رفتیم اتاق زنم لخت شد گف کیر می خام شروع کردیم به سکس در مورد کیر صابر حرف میزدیم وسکس می کردیم کس شراره شر شر اب بود جوری اخ اوخ می کرد سابر سحله همسایه ها هم فهمیدن داستانو خلاصه بهد چن بار ارضاع شدن شراره راضی شد بخابه صبح بیدار شدیم شراره یه ساپورت زخیم تنگ بدون شرت با یه تیشرت از کمرش پوشید اومد قشنگ میشد اندازه کس چاقشو دید کونش که فبها سابر دیگه تابلو نگاش میکرد بد صبحانه حاضر شدیم بریم تو راه گوشی سابر زنگ خورد کلی جرو بحث کرد بعد قط کردنش پرسیدم چیه موضوع گف
اولین سکس با شیمیل
توی اینستا میگشتم پیج یه شیمیل رو دیدم به اسم فلور خوشکل بود و هیچ چیزی از یه داف خوب کم نداشت و بهش پی ام دادم ، قرار گذاشتیم برای فردای اون روز. اون روز رفتم خونه و یه حموم داغ و بعدش تیغ رو برداشتم و حسابی بدنم رو شیو کردم . ته دلم یه ترسی وجود داشت اولین بار بود که با یه شیمیل میخواستم سکس کنم
رسیدم اونجا زنگ زدم یه صدای ناز و دلبر جواب داد ، صداش رو که شنیدم یکم آروم تر شدم رفتم بالا فلور شروع کرد به گل کشیدن به من تعارف کرد ولی من فقط یه سیگار روشن کردم و منتظر موندم ، گفت برو دستشویی اول خودت رو کامل بشور من تو اتاق منتظرم

کیرش رو گذاشت دم سوراخم

چه کیر خوشمزه ای بود
چشمام افتاد به دو تا سینه سایز ۸۰ خوشکل و شق و رق ، یکم پایینتر دیدم هنوز شرتشو در نیاورده بهم گفت لخت شو دیگه ، لباسا رو در آوردم و دیدم داره شورتشو میکشه پایین چشمم به بدنش بود که کیرش رو ببینم ، شرتش رو که در اورد دیدم یه کیر خوشکل و قلمی وسط پاهاشه ، گفت بیا بشین لب تخت رفتم نشستم انگار مسخ دستورات فلور شده بودم و مثل یه برده، کیرش رو اورد جلوی صورتم گفت ساک بزن برام ، منم شروع کردم چه کیر خوشمزه ای بود هنوز کلاهک کیرش رو تو دهنم حس میکنم یه ۵ دقیقه ای خوردم و حسابی شق کرد سکس ایرانی ، خودمم شق کرده بودم و همینطور که کیرش تو دهنم بود با دستام کونش رو میمالوندم . هلم داد رو تخت گفت دمر بخواب ، دمر شدم سر کیرش رو گذاشت دم سوراخم هی کم کم فشار میداد ، از درد هم از اون حس داشتم لذت میبردم ، بهش گفتم اینجوری وا نمیشه سوراخم تو دراز بکش رو تخت من میشینم روت ، نشستم روش سر کیرش رو گذاشتم دم سوراخم و آروم آروم شروع کردم به بالا و پایین شدن ، چشماش خمار شده بود و منم آه و اوهم تمام اتاق رو پر کرده بود کیرم کوچولو شده بود از شدت درد و فلور هم با انگشتاش با کیرم ور میرفت و داشت حال میکرد یه ۱۰ دقیقه ای داشتم تلمبه میزدم که حس کردم آبم داره میاد تا حالا همچین چیزی رو تجربه نکرده بودم به فلور‌گفتم آبم داره میاد ، گفت بریز رو سینه هام

اومد تو حمام با کیر راست شده

کیرش تو کونم بود و آبم اومد
کیرش تو کونم بود و منم آبم اومد ریختم رو سینه هاش ، فلور هم حشری شده بود شروع کرد به تلمبه زدن دیگه کونم بی حس شده بود از شدت درد ، چند تا ضربه محکم زد و فهمیدم آبش اومده ، از روش بلند شدم و رفتیم خودمون رو شستیم .
. تا حالا کون به این تنگی نکرده بودم خیلی حال داد
از‌ ترس اینکه معتاد کون دادن نشم دیگه با شیمیل سکس نکردم ولی مزش هنوز زیر زبونمه.

From:
Date: March 17, 2020