جای کیرم کون گندش خالی بود کمکم کن وقتی دلا میشد تا شورتشو

0 views
0%

جای کیرم کون گندش خالی بود

جا که کسی منو نمی شناسه بگم و تعریف کنم من بیشتر وقتا سرگرم کارم هستم و خوب از زندگی مشترکم هم بسیار راضی هستم خانومم یه مدت بود که با یه نفر به اسمه دنیا دوست شده بود دنیا از یه خانواده پول دار بودن و بیشتر وقتا منو خانومم رو دعوت می کرد خونشون واسه شام و رابطه صمیمی هم با خانومم و من داشت و من با پدر دنیا هم خیلی گرم بودم خانومه من بدن سفیدی داره و لاغره اصلا شیکم نداره و تو سکس خیلی گرمو داغه موها مشکی بلندی داره خلاصه یه شب که داشتیم سکس می کردیم بعد سکس که ارضا شدم بهم گفت محمد من بهت خیانت کردم اولش فکر کردم شوخی می کنه ولی بعدش دیدم داره جدی حرف می زنه و می گه عذاب وجدان داره عصبانی شدم و گفتم تعریف کن که گفتش با دنیا تو خونه تنها بودیم و لز کردیم که اولش من خندیدم بعدش گفتم فکر کردم با یه مرد خوابیدی که اونم گفت نه دیونه اصلا هم لز بهم حال نداد و با تو بهتره منم که کنجکاو شدم ازش خواستم تعریف کنه اونم گفت اولش لب گرفتیم بعدش دنیا
در ارزوی کون
منو بیتا خیلی هم دیگرو دوست داشتیم اما راضی به سکس با من نمیشد با هزار زور فقط تونستم پستوناشو بگیرم فقط بهم لب میداد و پستون در ارزوی کونش مونده بودم اما یه نفر دیگه بود که خیلی تو نخ کس وکونش بودم اونم عمه ی بیتا بود عمش خیلی سکسی بود پستونای سفت و فرم دار کون گنده که جای کیرم توش خالی بود بیتا هم اینارو داشت اما نه به خوبیه عمش و مثل هلو جلوی من سکس ایرانی مینشست منم که از کیر شقم خجالت میکشیدم میرفتم تو اتاق.آزاده از دوستیه منو بیتا هم خبر داشت واسه همینم یکم بهش احساس نزدیکی میکردم

جای کیرم کون گندش خالی بود

لخت شدم کیرمو کذاشتم دهنش
دیدم کسی نیست یهو ازاده و دیدم از دهنه در اومد دیوونه شدم یه تاپ قرمز با یه دامن کوتاه ناخونایه لاک زده من که مات شده بودم بهم گفت بیتا نیستش رفته خونه عموش تا فردا گفتم ازاده خانم مثل اینکه خرید داشتین؟ گفت اول بیا یکم تو کارام کمکم کن وقتی دلا میشد تا شورتشو تپلی کسش پیدا میشد یکم دست مالیدم فهمیدم احساس کرد اما به روش نیوورد تازه اومد اینور تر تا بیشتر بهش بخوره من قشنگ پشت سره ازاده بودمو دست مالیش میکردم تا کیرمو چسپوندم در کونش گفت میلاد داری شیطونی میکنیا تعجب کردم که چرا دعوام نکرد بهش گفتم تقصیره خودته اینجوری اومدی جلوم منم جوونم دلم میخواد بایدم دلت بخواد چرا از اول به خودم نگفتی رفتیم تو اتاق گفت درش بیار کیرتو میخوام برات ساک بزنم کامل لخت شدم کیرمو کذاشتم دهن ازاده که واسم ساک بزنه با یه ریتم خیلی خوبی داشت ساک میزد پستوناشو میمالیدم

پاهاشو واکرد با کون نشست رو کیرم

شورتش خیس شده بود
زبونمو بردم رو نافشو چرخوندم شکمشو خوردم پستونای سفید و فرم دارش حالا تو دستام بودن یه لب ازش گرفتم و با زبون رفتم سراغ شورتش شرتشو با دندون در اوردم حسابی حال کرد یه اه ناز کشید حسابی حشری شده بود منم مشغول خوردنه کس ناز و بی موش شده بودم بکنم دیگه اومدم بذارم دمه کسش که گفت اول کونمو بکن منم کذاشتم تو کونش انگار شوهرش فقط از کس کرده بودش کونشو حسابی گشاد کردم ازاده به حالت هفتی خوابید کفت میخام کسمو جر بدی ببین چه کسیه گذاشتم دره کسش اروم اروم کردم توش تا اینکه ریتمشو تند تر کردم ه قربونه کیرت برم اه بکن جرم بده کیرمو در اوردم گذاشتم دمه دهنش ساک میزد دوباره کردم تو کسشو ابو با فشار خالی کردم رو سینه هاش با دست ابمو مالید به سینش تو بغلش ولو شدم
verified profile,sex,blonde,milf,rough,amateur,homemade,fuck,hard,orgasm,cum-on-ass,family,reality,taboo,step-son,step-mom,home-video,big-natural-tits,step-mother,cheting,revenge-sex

From:
Date: March 19, 2020