نشست روم مشغول تلنبه زدن شد عادی اما من قلبم داشت از دهنم

0 views
0%

نشست روم مشغول تلنبه زدن شد

گفتم 1 هفته دور بودیم که دنیا گفت زنه توهستش تو بایید بشناسیش عصابم بهم ریخت اومدم بیرون دو روز بعد دنیا پیام داد گفت کارت دارم منم رفتم خونشون ولی کسی نبود دنیا خیلی صمیمی نشست کنارم هی شروع کرد گفت زندگیتو واسه اشتباه الناز به هم نزن منم گفتم اخه مگه میشه بهش فکر نکرد اونم گفت تو خودت اشتباه نمی کنی منم گفتم اره ولی زن فرق می کنه دنیا هم گفتش ما هم دلمون می خواد منم که یه جوری عصبی بودم گفتم تو چی دلت می خواد اونم گفت نمی دونم که یه دفعه اروم از هم لب گرفتیم بعدش دستشو گذاشت رو کیرم منم سینشو خوردم رو مبل دراز کشید ساپورتشو دراوردم شرتش سفید بود یه کسه سبزه داشت اروم واسش خوردم اونم صداش رفته بود بالا منم کیرمو دادم واسم خورد همچین می خورد که انگار می خواست قورتش بده بعدش خوابیدم روش بو عطرش دیونم می کرد کردم تو کسش تند تند می کردم پاشو وا کرده بود می گفت واییییی بکن منو بکن بعدش ابمو ریختم تو کسش اونم گفتش قرص می خورم خلاصه از اون روز 3 روز گذشت که من به دنیا گفتم می خوام به الناز بگم می دونم سکس داشتی وقتی اسپانیا بودی این موضوع اذیتم می کنه که دنیا گفتش راستش محمد اون جریان دروغ بود من اینارو گفتم
لخت شدم
روز موعود آمد رفتم حموم خودمو حسابی صاف و صوف کردم و به خودم رسیدم و راه افتادم.یه خونه بود طبقه ششم.رفتم تو که اولین ضدحالو خوردم یه دختربچه دو سه ساله آمد پرید تو بغلم و سلام داد.ریدم بخودم گفتم یعنی با مادر این باید برم رو کار؟تو این حال و احوالات بودم که خاله آمد باهاش سلام علیک کردم که یه اتاقی رو نشونم داد وگفت برو تو منتظرته.رفتم تو اسمش الناز بود رو تختش دراز کشیده بود تا منو دید سلام داد و گفت بیا تو.اول سئوال که ازش کردم گفتم دختر تو بود؟که گفت نه نوه خالست.دخترک مشغول لخت شدن شد خیلی روتین و عادی اما من قلبم داشت از دهنم در میومد.وقتی لخت شد یک آن تمام داستانها و عکسها و فیلم هایی که دیده بودم از جلوی چشمام رد شد نه سکس ایرانی الکسیس تگزاس بود نه جنیفر لوپز نه هیچ خر دیگه ای یه دختر پاک و معصوم که بنابر گفته های بعدی خودش برای خرج دانشگاه آزاد اسلامی خود فروشی میکرد. منم لخت شدم و چون رزمی کارم شروع کردم به ماساژ دادنش که سرصحبتو باز کردم بهش گفتم که از این کار لذت میبری؟گفت نه عادت شده برای خرج دانشگاه اینکارو میکنم..

نشست روم مشغول تلنبه زدن شد

شروع کردم به ماساژ دادنش
دوباره دچار عذاب وجدان شدم همش شعر یاس تو گوشم تکرار میشد.اون همه شوروشوق شد تردید و دودلی.به خودم گفتم وجدانو بیخیال شو تو نباشی یکی دیگه اصلا تو یه عالم دیگه ای بودم که گفت مشغول نمیشی؟گفتم چکار کنم که منو خوابوند و خودش نشست روم مشغول تلنبه زدن شد نه حرارتش منو سوزوند نه حس خوبی بهم دست داد الانم که فکر میکنم شق نمیکنم بغض میگیردم دیدم اینطور فایده نداره واقعا مثل اینه که یه جسم به یه روح سواره چطور لذت ببره وقتی علاقه ای نداره؟

سوراخ گشاد جنده خندان

نشست روم
بهش گفتم پاشو گفت تو که هنوز ارضا نشدی دیدم پا نشد از روی خودم بلندش کردمو مشغول پوشیدن لباسام شدم همونطور بهت زده گفت چت شد؟رفتم پیشش و یه بوسه از گونه اش کردم و گفتم من نمیتونم یکطرفه حال کنم.گفت تو نباشی یکی دیگه گفتم اون وجدانشو زیر پاش بذاره برا من تا همین جاش بسه.اون هم آمد ومنو بوسید وگفت تو با همه مردایی که تا حالا دیدم فرق داشتی فقط یه نصیحت خواهرانه من که آلوده شدم اما تو دیگه دنبال این کارا نرو.ازش خداحافظی مردم وپولو دادم و زدم بیرون.
verified profile,pussy-fucking,big-dick,multiple-orgasm,sex-magic,interracial-couple,naughty-wife,verified-profile,goddess-worship,pakistani-girl,sunny-leone-porn,maya-rati-porn,indian-porn-actress,indian-webcam-girl,sexy-bollywood-actress,desi-porn-star,bollywood-porn-actress,panjabi-porn-girl,afghani-porn-actress,tantra-porn-actress,alone-aunty-porn

From:
Date: March 19, 2020