ای پاهامو,وا کرد و گذاشت تو کسم,نگاه چه ناز پاره شد

0 views
0%

ای پاهامو,وا کرد و گذاشت تو کسم,نگاه چه ناز پاره شد

پول دار بودن مسافرت زیاد می رفت یه بار به من گفت می خوام با خانومت برم اسپانیا اگه اجازه بدی کارا ویزاشو بکنم منم گفتم باهاش بایید حرف بزنم بعد اوکی می دم شبش اومدم به خانومم گفتم این جریان اسپانیا چیه اونم گفت دنیا چون خیلی همو دوست داریم بهم پیشنهاد داده ولی خوب اول تو بایید اوکی بدی منم گفتم هزینش چی خانومم گفت بابا دنیا می ده واسه اینکه دخترش هم تنها نباشه خلاصه من گفتم اوکی اونا هم اماده شدن واسه رفتن بعد دو ماه کاراشون اوکی شد پرواز داشتن واسه 1 هفته برن بعد 1 هفته اومدن و خانومم واسم یه سری خرید کرده بود واسه خودشم همین جور عکساشون رو که دیدم تعجب کردم همش لبه دریا تو استخر هتل با لباس زیر تا اون موقعه هیکل دنیارو ندید بودم ولی تو لباس زیر جفتشون عالی بودن که به خانومم گفتم حسابی همو جر دادید دیگه تنها بودید راحت اونم خندید گفت فقط به دنیا نگی گفتم حواسم هست
تا یه روز دنیارو اتفاقی تو خیابون دیدم بیشتر با ماشینش بود ولی اون روز پیاده بود سوارش کردم که برسونمش سکس ایرانی تو راه ازش تشکر کردم گفتم به خانومم اسپانیا خیلی خوش گذشته ممنون ازتون اونم گفت نه بابا مثله خواهرمه

تا نكنى توش من ارضا نميشم

همین هفته کارمو ساخت
انواع کلاسا ی تست می رم خصوصی همینا کار دستم داد
شنبه همین هفته ساعت شیش و نیم عصر رفتم کلاس خصوصی تست ثبت نام کردم با یه استاد 25 ساله
بچه ها میگفتن : خوش بحالت .چه اقا معلم ناز و خوشگل و جوونی
این استاد 25 ساله که اسمش شایان هست با دانش اموزای سطح بالا کلاس میگیره
من هر روز می رفتم خونشون بهم درس میداد .خیلی خوشگل بود
موهاش لخت و سیاه بود خودش سفید با چشمای سیاه .اندام قشنگ
شنبه همین هفته کارمو ساخت
رفتم خونشون دیدم تنهاست
بکارتتو خودم پاره کنم
شیک هم کرده بود و لبخند میزد عوضی
وقتی دیدم کسی نیست به روی خودم نیاوردم و کتابامو که دراوردم گفت

آبشونو ریختنن تو سوراخ زنم

مینا
با تعجب نگاش کردم منو به اسم صدا زد
دوباره گفت
میخوام مال خودم بشی
در خونشونو قفل کرد .دیگه به گریه افتادم خاک تو سره بی عرضه و بی اعتماد به نفسم
اومدم بدنتو ببینم مالش بدم نوازشش کنم ببوسمش اخرشم بکارتتو خودم پاره کنم
حیفم میاد یکی دیگه تو رو بگیره . تو مال منی
داشتم دست و پا میزدم
لباسمو دراورد
ولم کن تو مثلا استاد منی

اخرش تسلیم شدم با حال زار سوتین مو در اورد و چنان سینه هامو می مکید که فقط اشک می ریختم
دستش که به پایین تنم خورد بی جون شدم
شروع کرد به خوردن کسم
بی شعور چنان با دندون میکشید که از درد می لرزیدم و جیغ میزدم
لای پاهامو وا کرد و گذاشت تو کسم
چنان فشار داد که از درد چشام تار شد .
با تموم وجود جیغ زدم فقط خون میدیدم که راه افتاده
شایان خندید و گفت : چه باکره ای بود ای جون فدای اون درد کشیدنت بشم نگاه چه ناز پاره شدش
دید که دیگه توان تکون خوردن ندارم از پشت گذاشت
فقط گریه میکردم و ناله میکردم :
کارش که تمو شد
لبخند زدو گفت : تموم شد مینای من .
بیشرف دستمو گرفت برد تو دستشویی چون خودم گیج بودم . خونا رو شست و گفت : بخواب خوبه واست
verified profile,blonde,milf,amateur,homemade,curvy,POV,big-ass,cum-on-ass,family,reality,taboo,big-cock,big-dick,stuck,perfect-ass,step-son,step-mom,point-of-view,trapped,step-mother

From:
Date: March 19, 2020