کس کش خواس از زیرم در بره خبر نداشت که قراره چنگیز

0 views
0%

کس کش خواس از زیرم در بره

خلاصه اون شب گذشت و دیگه بیشتر وقتا با دنیا لز می کردن و از این کار خانومم لذت می برد منم واسم جالب بود بهش گیر نمی دادم وقتی من خونه نبودم دنیا رو صدا می کرد پیشه هم بودن خلاصه یه روز سه نفری داشتیم ناهار می خوردیم دنیا گفت محمد خدا بهت شانس بده یه کم دست پخته خانومت حرف نداره خوشگلم که هست چی می خوای دیگه منم گفتم خواستگارم زیاده واسش یا فقط ناز داره اونم خندید گفتش خودم می گیرمش خانومم گفت جون قربونت برم من به شوخی گفتم بچه ها سر میز ناهار نمی شه که دنیا گفت چی نمی شه منم گفتم هیچی دنیا خجالت کشید شبش خانومم بهم گیر داد چرا اون حرفو زدی دنیا از من پرسید واسه تو تعریف می کنم من گفتم نه تو چرا تابلو می کنی منم گفتم باشه دیگه حواسم هست
تا یه مدت گذشت دنیا چون خیلی پول دار بودن مسافرت زیاد می رفت یه بار به من گفت می خوام با خانومت برم اسپانیا اگه اجازه بدی
یه سینه اناری خوشکل سفید
من یواش ازش لب گرفتم
دوباره قربون صدقش رفتیم و قبول کرد بد بخت خبر نداشت که قراره چنگیز چه بلایی سرش بیاره
کلی لب گرفتیم و من کم کم رفتم پایین تر و گردنشو میلیسیدم رفتیم تو اتاق کم کم دستمو اوردم رو سینش دیگه هیچی نمیگفت
هلش دادم رو تخت خودم هم خوابیدم و بغلش کردم دوباره شروع کردم لب گرفتن و گردن سکس ایرانی لیسیدنو و اودم پایین گفتم عزیزم این باد کنکا تو میدی من بخورم دکمشو باز کردم که یه سینه اناری خوشکل سفید
که یه سوتین صورتی هم بسته بود سو تین و باز کردم و شروع کردم به سینه خوردن

کس کش خواس از زیرم در بره

رفتم سراغ کسش
دستمو بردم رو کسش و از رو شلوار مالیدم
همینجور که داشتم سینشو میلیسیدم دکمه شلوارشو باز کردم تا زانوش کشیدم پایین
با شورت خوابیدم رو نفیسه جون
حسابی همدیگرو لیسیدم دوباره رفتم سراغ کسش از رو شرت صورتیش یه خورده کسشو مالیدم و شرتشو در اوردم و نوک انگشتمو کردم تو کسش و یه خورده تکون دادم که دیدم لرزید یه اهی کشید فهمیدم که ارضا شده
بلند شد و با چنگیز حسابی ور رفت گفتم بخورش
هر کاری کردم کس کش نخورد گفتم وایسا که میدونم چیکارت کنم
یه بالشت گداشتم زیر شکمش که سوراخ کونش پیدا شه
حسابی چنگیزو نرم کرده بودم و سوراخ نفیسه رو هم چرب کردم

جای کیرم کون گندش خالی بود

کله چنگیزو گذاشتم در کونش گفتم اماده گفت اره منم کردم تو کس کش خواس که از زیرم در بره ولی من محکم گرفته بودمش
تحمل کن تا جا باز کنه دیگه درد نداره کم کم چنگیزو کامل فرستادم تو
وتلمبه زدم
میخام بکنم لای سینت من کردم لای سینش تمام ابمو ریختم رو سینش
verified profile,porno,sex,fucking,blonde,milf,amateur,homemade,POV,big-ass,family,on-camera,taboo,big-dick,sex-tape,step-son,step-mom,home-video,big-natural-tits,step-mother,big-naturals

From:
Date: March 19, 2020