همه ی زنها توی رختخواب یکجور ناله می کنند

0 views
0%

همه ی زنها توی رختخواب یکجور ناله می کنند

میگفت اگه تو درسا گیر داشتی بهم بگو اخه هم رشته بودیم. منم غر میزدم سردمه علی بلند شد پتو رو اورد انداخت روی پاهام خودشم نشست و منم چسبیدم بهش و روی پای اونم انداختم… علی دستشو دورم حلقه کرد و ی لحظه باهم چشم تو چشم شدیم نگاهش به لبام بود ک وسط حرف زدنم یهو بوسید منو خدا میدونه یهو چه داغ شدم تنم گرم پرم شد چشمامو بسته بودم اما چون خیلی حس خوبی بود دوس داشتم بازم باشه علی هم ک خیالش راحت شد از برخورد من باز شروع کرد, بلد نبود فقط میبوسید کم کم راه افتادیم لب بالامو میمکید و منم چند بار کوتاه لب پایینشو بوسیدم.منو خم کرد رو زمین مثل اونایی ک تشنه هستن دوتا لبامو باهم میخورد هنوزم همینطوریه عین جاروبرقیه و کلا جفت لبامر باهم میخوره و میمکه دستش رفت سمت سینم راضی نبودم نمیزاشتم بره روش ناراحت شد منم حسابی امپرم بالا بود و کسم خیسه خیس خودم دستشو گذاشتم روی ممه,هام اروم روش مب کشید سرش زده بود بیرون و علی هی میگفت واااای ازم اجازه گرفت پیرهنمو دراره وقتی دراورد دوباره لبای قلوه ایشو رو لبام گذاشت دستشم روی ممه چپیم بود. و اروم فشار میمداد… من گفتم بسه و بزور بلند شد از اون ب بععد بحثامون خیلی سکسی شد و اونم خیلی تشنه من شده بود… بعد از چند روز خونشون خالی شد من رفتم پیشش رو مبل نشستم کنارم نش
در مورد اینکه همسر آقای “س ” در رختخواب چگونه زنی است اطلاعات دقیقی در دست نیست. خیلی گرم ؟ خیلی سرد ؟ آیا او مسبب این هیجانات جواب داده نشده ی شوهرش است ..؟ اینها سئوالاتی است که ما هرگز جوابش را نمی دانیم. نه برای اینکه آقای “س” چیزی را از من پنهان می کند، برای اینکه او خودش هم نمی داند.او زن دیگری را تجربه نکرده و ملاکی برای سنجش ندارد. آنطور که از دور زنش را می شناختم زنی زیبا و امروزی و خواستنی به نظر می رسد که مردهای زیادی آرزوی هم آغوشی اش را دارند . اما متاسفانه شوهرش در سکس ایرانی آرزوی آغوش های دیگر و تجربه های دیگر می سوزد.همین جا دوباره تاکید می کنم که آقای “س” مرد محترمی است. او نمی خواهد به همسرش خیانت کند. اما تازگی ها هر زنی که از کنارش رد می شود ، از خودش می پرسد آیا همه ی زنها توی رختخواب یک شکل رفتار می کنند؟ یکجور ناله می کنند؟ یک مزه می دهند؟ آیا خیلی متفاوتند؟ آیا از همسرش خیلی بهتر یا خیلی بدتر هستند؟

همه ی زنها توی رختخواب یکجور ناله می کنند

اینکه چرا آقای “س” این داستان را برای من تعریف کرد تعجب انگیز نیست، مردم در مورد خصوصی ترین مسایلشان با من صحبت می کنند. در مورد نحوه ی استمنا کردنشان ، در مورد قوام مدفوع صبحگاهی شان، در مورد انحنای آلت تناسلی شوهرشان ، در مورد بوی واژنی که هفته ی پیش لیسیده اند و حتی این که پشم داشته یا نداشته . در من خاصیتی است که مردم را برای به اشتراک گذاری حرفهای نگفتنی به شوق می آورد. آنها اولین باری که مرا می بینند با عجله و شتابی وصف نشدنی در مورد چیزهایی با من حرف می زنند که به کسانی که سالها می شناسند نمی گویند. اما چرا این کار را می کنند؟ شاید برای این که من واقعا علاقه ای به شنیدن هیچ چیز در موردهیچ کس ندارم ، شاید برای اینکه من آدم مشنگی هستم ، شاید هم برای اینکه من از شنیدن هیچ چیزی تعجب نمی کنم.

کیرشو در آورد مالید بهم

و البته من از شنیدن داستان آقای “س” هم تعجب نکردم. این بار شاید چون خودم موقعیت تقریبا مشابهی را تجربه کرده بودم.من وسواس ذهنی اش را درک می کردم. میلش به تجربه کردن را درک می کردم. هوسش را برای هوس بازی می فهمیدم. سوال اما اینجا بود که ایا او حق داشت که دنبال این هوس ها برود؟ پس تکلیف ازدواجش چی می شد؟ اگر آقای “س” زن دیگری را تجربه می کرد و آن زن خیلی بهتر از آب در می آمد چه ؟ آیا اساسا بعد از یکی دو تجربه می توانست برگردد سر زندگی اش و به همان چیزی که هست راضی باشد؟ تجربه ی شخصی من در این مورد منفی بود. چون اساسا تجربه کردن و مزه کردن آدمهای مختلف برای خود من یکی از مهم ترین جذابیت های یک رابطه است. آیا بهتر بود ازدواجش را پایان می داد و می رفت دنبال هوس بازی؟ آیا باید با شدت امیالش را سرکوب می کرد و سعی می کرد آن را به فراموشی بسپارد؟( اما مگر به همین سادگی بود؟ مگر روان آدمی یک تکه کاغذ است که بتوان صورت مسیله را از آن پاک کرد؟) آیا باید به امیالش قوت می بخشید ؟ ایا باید زنش را تشویق می کرد که با زوج های دیگر سکس ضربدری راه بیاندازند؟ ( چون حتی تا اینجا هم فکر کرده بود) . آن وقت اگر زنش را از دست می داد چی؟ آیا اصلا مفهوم ازدواج به معنی پای بندی و فقط و فقط بودن با یک نفر تا پایان عمر نیست؟ اصلا مفهوم ازدواج چی هست؟
verified profile,sperm,teen,creampie,panties,doggystyle,amateur,homemade,young,curvy,POV,fat,big-ass,russian,phat,pawg,big-butt,big-booty,big-white-ass,mickey-mouse,panties-fuck

From:
Date: March 19, 2020