دلم میخواست پارش کنم کامیار فرناز بود عشق بازی میکردیم

0 views
0%

دلم میخواست پارش کنم

ناچار کف پاهای سمیرا رو میخورد و عرق کف پاهاش رو قورت میداد.وقتی فاطمه بلند شد دیدم صورتش خیسه عرق کف پاهای سمیرا و زنمه .این داستان حدود 1 ساعتی طول کشید و فاطمه وقتی میخواست بره گفت:خدا لعنتتون کنه.آیدا خانم مطمعن باش جبران میکنم.آیدا و سمیرا هم گفتن تو برو فعلا صورتت رو بشور که بوی کف پ میده و دو تایی زدن زیره خنده.خلاصه فاطمه رفت و من اومدم بیرون و با هم نشستیم عکس ها و فیلم ها رو تماشا کردیمو میخندیدیم.نیم ساعتی گذشت که زنگ خونه به صدا در اومد.از چشمی در نگاه کردم دیدم فاطمه و دخترش و دو تا زن جوون دیگه همراهشن.من رفتم توی اتاق از بالای در نگاه میکردم.آیدا در رو باز کرد.دیدم دختر فاطمه کف پاش رو از کفش در اورده بود و با جورابای کثیفش زد توی دهن آیدا و رفت بالای سره آیدا و جورابش رو در آورد و کرد توی دهن آ

سینه هاش فوقالعاده بودن
تقریبا سه ماه پیش موقعی که توی ماشین داشتیم برای خودمون میگشتیم دودختر خوش تیپ توجه مارو به خودشون جلب کردن بعدازیک دور کنارشون ایستادیم وسوار شدن خوشکل بودن وخوشتیپ باهم بستنی خوردیم سیگار کشیدیم.. ازشون درخواست کردیم فردابریم باغ, قبول کردن
توی باغ بساط راه انداختیم وکلی خنده وشوخی وبعد مشروب خوردیم دخترها مست مست شده بودند رفتیم توی ساختمون هرکدوممون یکی ازدخترهارو بغل کردیم وشروع به بوسیدن,من وکامیار تا حالا جلوی هم شورتمونو در نیاورده بودیم وکلا جلوی هم سکس نداشتیم ولی اینبار وضعیت فرق داشت دخترها مست وسکسی بودن وما تشنه انها خلاصه هرکدوممون بایکی ازدخترها که اسم داف من مرسده ومال کامیار فرناز بود عشق بازی میکردیم مرسده نسبتا چاق بود سینه های بزرگ وباسن خیلی برجسته داشت بدنش که بهم میخورد لذتی حس سکس ایرانی میکردم که تا حالا درک نکرده بودم مرسده خودش تاپ کوتاهشو دراورد سینه هاش فوقالعاده بودن شروع کردم به مکیدن سینه هاش واونم حسابی حال میکرد به‎ ‎کامیار که نگاه کردم اونم بافرناز درگیر بود ولی ازنگاهش متوجه شدم هیکل سفید وپستانهای درشت مرسده نظراوراگرفته دلم نیومد تنهایی بایک همچین دافی حال کنم یواش یواش خودم رو در حالی که مرسده رو می لیسیدم به کامیار نزدیک کردم فرناز برخلاف صورت زیباش هیکل جالبی نداشت وسینه هاش خیلی کوچیک بود ولی مرسده یک هیکل فوق العاده سکسی داشت هرچهارتامون فقط شورت پامون بود به مرسده گفتم جلوت بازه یاازپشت بکنمت باعشوه گفت هردوتامون بازیم باورم نمی شد شورتشو پایین کشیدم معلوم بود حسابی داده رفتم پایین وشروع کردم به خوردن کسش واقعا تمیز بود وکیف کردم

دلم میخواست پارش کنم

کیرمن توی دهن مرسده بود و کیر کامیار توی دستش
کامیار که دیگه حالا کنارمابود ومشغول خوردن کس فرناز دستش رو برد به سمت سینه های درشت مرسده …یک دفعه مرسده گفت بیاید چهارنفری حال کنیم …چیزی که آرزوشو داشتیم مرسده وفرناز برعکس روی هم خوابیدن وکس همدیگرو لیس زدن فهمیدیم اینها این کاره هستن منو‎ ‎کامیار هم کیرمون رو کردیم توی کس آنها واقعا عالی بود مرسده خیلی حشریتر بود شروع کرد به خوردن کیرمن این اولین سکس من نبود ولی چیزی بود که واقعا حال کردم من وکامیار کنار هم ایستادیم کیرمن توی دهن مرسده بود و کیر کامیار توی دستش وهرلحظه جای‎ ‎آنها راعوض میکرد فرناز هم ازپایین کس مرسده رو میلیسید…بعد هردوتاشون رو روی زمین خواباندیم وکیرهامون رو توی کسها کردیم معرکه بود پستانهای مرسده حرکت بسیار شهوانی داشت دلم میخواست پارش کنم کیرم را از توی کسش‎ ‎توی کون بزرگش کردم هردوشان سرو صدامیکردند صداهایی بسیار شهوانی که مارابیشتر تحریک میکرد …ازمرسده جداشدم رفتم سمت فرناز کسش تنگتر بود باتمام قدرتم کیرم را توی کسش میکردم و‎ ‎او هم میگفت محکمتر کامیار هم داشت کیرش راتوی کس مرسده می کرد مرسده‎ ‎هم با کسش بازی میکرد تابیشتر شهوانی بشود خلاصه حدود یک ساعت هردویشان را ازکون وکس کردیم من روی زمین خوابیدم مرسده روی کیرم نشست وکامیار هم کیرش را تویکون مرسده کرد فرنازهم کسش راروی دهن من گذاشت شروع به‎ ‎بوسیدن مرسده کرد خلاصه مثل فیلمها ی پرنو حسابی حال کردیم

کس حشری با حجاب

کسمو پاره کن کیرتو بکن تو دهنم
من وکامیار ارضا شدیم وآبمان را روی پستانهای مرسده ریختیم فرناز هم ارضا شده بود ولی مرسده هنوز ازضا نشده بود وبشدت حشری شده بود هرسه ما کسش رو با انگشت مالیدیم میلیسیدیم ولی ارضا نمی شد خسته شده بودیم ولی نامردی بود مرسده رو به حال خودش بگذاریم فرناز به ماگفت باسینه های مرسده بازی کنیم وخودش دستش رو چرب کرد وبه آرامی کرد توی کس مرسده وشروع کرد به فشاردادن دستش رامثل کیر توی کس مرسده بیرون وتو میکرد ماهم سینه های مرسده رو میخوردیم مرسده باناله گفت حرفهای سکسی بزنید شروع کردیم گفتیم چه کسی داری کیرم تو دهنت تو کست وفرناز بادستش کس مرسده رو میکرد حدود ده دقیقه طول کشید تامرسده ارضا شد زمانی که میخواست ارضا بشه فریاد میکشید کسم کسمو پاره کن کیرتو بکن تو دهنم…هرچهارنفرمان لخت وپتی توی بغل هم کیف میکردیم نزدیکای شب بود که انها رو برگردوندیم به زور به هرکدومشون 50 هزارتومن دادیم انها پولی نبودن برای دل خودشون سکس میکردن به همین خاطر شدن دوست دخترهای‎ ‎سکسی ما معمولا هفته ای یک بارمیبریمشون باغ چهار تایی حسابی‎ ‎حال میکنیم …ولی روز اول چنان حالی کردم که خاطرش هیچ وقت ازذهن من پاک نمی شه

interracial,brunette,amateur,foursome,penetration,french,gangbang,double,francaise,arab,amatrice,beurette,france,bbc

From:
Date: March 17, 2020