دیلدو کلیپ گاییدن کوس تنگ دختر هلو ‌ایرانی

0 views
0%

کلیپ گاییدن کوس تنگ دختر هلو ‌ایرانی

شلوارش و باز کردم دیلدو و اروم کشیدم پایین ینی هیچی نشده داشت ابم میومد بدون اینکه کاری بکنم دستم رو بردم تو شرتش و گذاشتم رو کسش که انگار یه بطری اب خالی کرده بودن روش کس تپل و ور قلمیدش کیرمو به حدی شق کرد که از دردش داشتم منفجر میشدم با خودم میگفتم الانه که کیرم از وسط نصف بشه خلاصله بهش گفتم برگرده که کونشو هم ببینمو لمسش کنم وقتی برگشت با دیدن کون سفید و قنبل کونش نا خوداگاه شروع کردم به خوردن کونش اصلا باور نمیکردم با همیچن کونی مواجه بشم کیرمو گذاشتم لای کونش و بهش اصرار کردم که اجازه بده از عقب

کلیپ گاییدن کوس تنگ دختر هلو ‌ایرانی

بمالم رو کونت که راحتتر بشه حرکت کیرم تا تو هم بیشتر حال کنی خلاصه با این حرف روغن رو ریختم رو کونش و انگشتام لای کونش بود با دوتا انگشتم سوراخ کونشو میمالیدم اونم دیگه خیلی حشری شده بود اروم انگشتم رو کردم تو جیغ زد گفت در بیار واقعا تنگ بود خیلی تنگ حتی انگشتم هم نمیرفتم تو منم حرفشو گوش نکردم بیشتر فشار دادم تو دیگه حرکت دستم رو تند تر کردم و اونم سکس ایرانی دیگه اه و اوهش تبدیل بده به به ناله کردن و جیغ زدن واقعا حس میکردم داره درد میکشه ولی دیگه چون خیلی حشری شده بود هیچی نمیگفت یه ده دقیقه ای فقط ماساژ دادم سوراخ

کوس دادن دختر ناز ‌ایرانی به پسر کیر کلفت

verified profile,sex,hot,ass,brunette,amateur,homemade,wife,hairy,quickie,orgasm,desi,big-tits,rub,morning,lover,climax,touch,quick,quick-fuck

From:
Date: March 5, 2020

One thought on “دیلدو کلیپ گاییدن کوس تنگ دختر هلو ‌ایرانی

  1. سولماز هستم ۲۴ شیراز حال تصویری میدم داخل واستاپ فقد ۴۵ تومان حضوری نیستم
    فقد روزها واستاپ میام شبها آنلاین نیستم
    09903866935 واستاپ ?

Comments are closed.