با سر کیرم سوراخشو مالوندم کردم تو کونش

0 views
0%

با سر کیرم سوراخشو مالوندم کردم تو کونش

کوتاه تنش بود سوار شدم و رفتیم خدایی خوشم نیومد ازش قرار شد اون بره امتحانش رو بده و منم برم ی جا درسمو بخونم ک چون ازش بدم اومده بود گوشیمو سایلنت کردم و وقتی جزومو خوندم خودم رفتم سوار سرویس شدم ک برم و از عدم خوابیدم تا جواب ندم خیلی زنگ زده بود و نگران شده بود. وقتی برگشتم و جوابشو دادم گفتم خواب بودم و اونم گفت هر جا ک فک کنی رو گشتم و خیلی نگران شدم. من بهش گفتم دوس ندارم تو رابطمون احساس باشه خلاصه یک تابستون گذشت و ما فقط یبار همو دیدیم اونم باز توی دانشگاه و من چقدر همونم ناراحت شدم….ترم مهر شد و خواستیم بریم دانشگاه باهم میرفتیم اما تو سرویس کنار هم نبودیم…اما کم کم ررمون باز شد و یبار,برگشتن نشستیم کنار هم یکم همو اذیت کردیم ک گفت چرا نمیزاری دو دقیقه دستتو بگیرم منم ساکت نشستم و هیچی نگفتم دستمو ک گرفتم مردم از خجالت و حرارت کلع تنم داغ شده بود و نبض میزد خیلی حس خوبی بود… و چند شب بعدش موقع خواب گفت دوس داره ببوستم…. این اول داستان ما بود نه من و ن علی قبلا دست کسی بهمون نخورده بود و خیلی مثبت بودیم البته اون مذهبی بود من بچه مثبت…
عسل خانوم دختر شدیدا شهوتی
عسل خانوم دختر شدیدا شهوتی
عکس از کوس نازنینت
این دختره یه شلواره استریج مشکی رنگ تنش کرده بود که تو اون حالتی که نشسته بود بدجوری خط کس معلوم شده بود .این یه نشونه بیشتر نداشت واونم این که دختره کس تپلی داره.و من حتما باید روش یه حرکت می زدم.گفتم شما یه عکس از من گرفتید حالا من ازت یه عکس می گیرم.دقیقا زوم کردم رو خط کسش .تو همون حالت ازش عکس گرفتم.عکسو که گرفتم گفتم ببین قشنگ شده.دوربین گرفت دستش تا عکس دید .بد جوری تعجب کرد.گفتش(( معلومه از چی عکس گرفتی)).گفتم از کس نازنینت .عکس گرفتم خانمی!برعکس من که نگاهم خیلی شهوت آلود بود.تو نگاه اون.ترس.ناراحتی .و خشم کاملا مشهود بود.معلوم بود که بد جوری به کونش برخورده.بلند شد بدون این که چیز بگه .از اونجا بره.که به خودم گفتم راه دوم رو پیش می گیرم.هنوز 3-4 قدمی بیشتر نرفته بود.که خیلی وحشیانه از پشت گرفتمش.طوری بهش چسبیدم که انگاره.صد ساله کسی رو بغل نکردم.اولین حرکت که کردم این بود که زبونو در اوردم.و به لاله گوشش زدم.دستم که روی سینهاش بود .تپش شدید قلبشو احساس می کرد.این اتفاق کمتر از 5 ثانیه گذشته بود.عکس العمل که ار شیدا انتظار داشتم.اصلا اون چیزی که فکر می کردم نبود.یعنی.نه هیچ فریادی.نه اصلاهیچ واکنش سکس ایرانی فیزیکی ای.حرارتی که از بدنش به من وارد می شد .کاملا منو مست و مبهوت کرده بود.کیر م رو به کونش می مالوندم.دستام رو که رو سینهاش بود.کم.کم متما یل به نیم تنه پایینش شده بود.حالا دیگه وقتش رسیده بود که بدون هیچ معطلی کیرمو به کسش برسونم

علتش این بود که کیر من داشت به کوسش مالیده میشد

با هات سکس کنم
برسونم.شرایط شیدا طوری داشت رقم می خورد که انگاره.دنیا به اخر رسیده بود چون دیگه نمی تونست از دست من دره.اون فقط داشت خیلی آرام اشک می ریخت.انگار لال شده بود.البته بگم که من تا اون موقع دست به چاقو نشده بودم.
اوضاع خیلی خوب داشت به نفع من می گذرید.به از چند ثانیه.اونو به سمت خودم بر گردوندم.خیلی سریع لب به لب شدیم.بعدش اون رو زمین خوابندم.بلفور دکمه های مانتشو باز کردم.واقعا که چه سینهای مامانی داشت.با یه دست پنجه انداختم رو سینش.در تموم این مدت که روش بودم.اون چشماشو بسته بود.تیشرت بنفشی که به تن داشت رو در اوردم.اون حالا دیگه از نیم تنه به بالا لخت بود.یه لیس آبدار به سینهاش انداختمو بعداز اون با یه مکش قوی نوک سینهاشو انداختم تو دهنم.این اولین شوک بود که به اون دختره دادم.چون به ناگاه چشماشو باز کردو یه آه مستانه کشید.باید بیشتر اونو حشری میکردم.واسه همین بهترین راه. کس لیسی بود که اونو دیونه می کرد.دستموکه گذاشتم رو کسش .شوک دوم بود.البته به مراتب ضعیف تر.خواستم شلوارشو در بیارم که یه لحظه خیز واسه بلند شدن ور داشت که منم نامردی نکردمو.اونو خیلی ریلکس کوبوندم رو زمین.دیگه امون ندادمو شلوار تا نزدیکیای زانوش کشیدم پایین.خیلی منتظر این لحظه بودم.اونقدر حشری بودم.که تو کمتر از یک دهم ثانیه شرتشو هم کشیدم پایین رسید.حالا دیگه به یه لحظه تاریخی تو زندگیم مواجع شده بودم.بله کس.کسی که تو فیلم های سکسی میدم حالاتو فاصله کمتر از یک وجب جلوی چشمام بود.هنوز که هنوز ه .شهوت تو وجود شیدا نتونست بود به ترسش مقابله کنه.ولی خوب این یه چیز طبیعی بود.منم زیاد سخت نگرفتمو.بهش خیلی صریح گفتم .من نمی خوام بهت تجاوز کنم.من نمی خوای از جلو با هات سکس کنم.ولی چون حالا کار به اینجا رسیده.گذاشتن کونتو حق طبیعی خودم میدونم.پس ازت می خوام آروم باشی.ودر کنار من احساس آرامش و لذت کنی.ولی لب زدن به کستو نمی تونم ازش بگذرم.شیدا حرفی نزد.ولی از چشمای خمارش مشخص شده بود که اونم داره کم-کم به این رابطه خوشبین میشه. برای اولین بارم به یه کس زبون زدم.اونم چه کسی.کس شیدا یه کس برنزه مانند بود.یه ذره پشم داشت.که البته اونم اقتضای هر کس تپله ای هست.با زبونم به حساس ترین نقطه شهوت انگیزش یه لیس زدم که این شیدا خانم روبه جیغ وادار کرد.دیگه شروع به خوردن کس کرده بودم.یه لحظه دست از خوردن کشیدم و به صورتش خیره شدم.اون دیگه بد جوری تو شهوت غرق شده بود. چشماش و گازی که به لبش میزد .اینو داد میزد.من به خوم گفتم که باید شیدا رو به ارگاسم برسونم. بالاخره بعد از چند دقیقه لرزشو وحالت که شیدا پیدا کرده بود.وحرارت عجیب بدنیش .نشون از ارگاسم جنسیش میداد. حالاهمه کارو کرده بودم به جز کار اصلیم .من به کیرم بدجوری مدیون بودم.کیر بیچاره دیگه بیش از این تحمل نداشت.

با سر کیرم سوراخشو مالوندم کردم تو کونش

کیر تو کونش
شیدا که یه حال اساسی بهش داذه بودم.180 درجه تغییر وضعیت داد.او بدون این که من چیزی بگم با دستای نازش یه مالش از رو شلوار به کیرم کشید.بعدش زیپ شلوارمو کشید بیرونو کیرمو به آرزو ی دیرینش داشت میرسوند.اون خیلی ماهرانه کیرمو به دندون گرفت (در این حالت که حالا اون دیگه رو من بود)بدون هیچ وقت تلف کردنی.کیرو به دندون گرفت.حیف از بس که ما تو جوانی مون جغیده بودیم تو کمتر از دو دقه ابمون میومد.ولی چون نمی خواستم فرصت کون کنی رو از دست بدم.لذت ساک زدن کیرمو با کونش عوض کردم.بهش گفتم – کافیه.بهش گفتم برگرد و کونتو قنبول کن.قنبول که کرد.با سر کیرم یکم سوراخشو مالوندم .تو همون حالت خیلی سریع و با قدرت سر کیرمو کردم تو کونش.از فرط کلفتی کیرما و تنگی کون خانم.بیچاره نتونست تو همون حالت قنبولی تحمل کنه وافتاد رو زمینو منم پشت سرش افتادم روش وای خدا اصلا تو خوابم هم فکر نمی کردم کون یه دختر دانشجو که حداقل 3-4 سال از من بزرگته رو بذارم.اونم این طوری ولی حالا دیگه من داشتم به شدت تلمبه میزدم.بعد حدود چند دقه.خیلی زود تر از انتظار آبم امد.آبی که تا آخرین .قطرشو ریختم تو کونش.بعد ازاین همه تلاش.من دیگه نایی واسه هیچ کاری نداشتم.دقیق 2 دقه با کیر تو کونش لحظات شادی رو با هم می گذروندیم.در آخرم یه لب مشتی ازش گرفتمو.به خاطر نحوه ی اولیه ی سکس ازش عذر خواهی کردم.اون با یه لبخند معنا دار برگشت گفت.میشه حالا به ادامه عکاسی بپردازم.منم گفتم.چرا که نه.هردوتامون خودمونو جمع وجور کردیمو .با یه حالت مهربانانه اون جاروترک کردیم.
hardcore,blonde,blowjob,shaved,amateur,fingering,oil,doggy,voyeur,massage,reality,big-tits,europe,hd,hidden-cam,czechav

From:
Date: March 19, 2020