آبت بیاد بریزه رو صورتم زدن زیره خنده و گفتن

0 views
0%

آبت بیاد بریزه رو صورتم

.خواهرای فاطمه گفتن:گناه داره!ما پاهامون رو نشستیم.بو میدن!سمیرا گفت:چه بهتر!سریع با عرق کف پاهاتون خفش کنید.ما استراحتی میکنیم و پاهامون رو بدون جوراب میکنیم توی کفش های شما تا بوی پاهای شما رو هم بگیره!خواهرای فاطمه زدن زیره خنده و گفتن:بیچاره مگه این بدبخت چه کار کرده!سمیرا گفت:خواهرتون رو با کف پاهاش خفه کرده.حالا به نظر شما حقش نیست؟
خواهر فاطمه گفت:وای فاطمه چرا زودتر نگفتی؟شما برید پاهاتون رو بکنید توی کفش های ما و استراحت کنید تا به حسابش برسیم.خلاصه دو تایی اومدن آیدا رو نشوندن رو مبل و خودشون هم نشستن کنار آیدا و کف پاهاشون رو اوردن بالا جلوی صورت آیدا و گفتن:بو بکش.عرق کف پاهامون رو قشنگ اول بو کن بعد بلیس و بخور.

آروم دستم رو به کیرت می‌کشم
نه از کارم پرسیده بودی نه از تاهلم و نه از تجردم. نه از دینم نه از سلیقه‌ام. من یه تن بودم مث تن هزار زن دیگه. در ذهنت من هم یکی بودم مث هزار زن دیگه که از سر فقر یا هوس از این راه خرج خودشون رو درمی‌آرن. قاعده‌ی بازی رو رعایت می‌کنم. هردو می‌دونیم این بازی، دقیقا مث خود زندگی، فقط با دروغ قابل تحمله. و خب قرار هم نیس چیزی بیشتر بدونیم. فقط همین که تن‌هامون سکس ایرانی و هرچی از جسم‌ و بدنمون داریم قراره با هم آشنا بشن یه چند ساعتی با هم یکی بشن. در حد یه آشنایی پنج شش ساعته. این آشنایی برای من یه قرار کاریه و برای تو یه کامجویی و لذت. نه تو خطا می‌کنی نه من. هر دو گوش‌به‌فرمان بدن‌هامون هستیم و بی‌قرار خیس‌شدن و ترشح آن ماده‌ی کوفتی تا بعدش برای هم عادی بشیم
این آپشنت خیلی می‌ارزه
می‌فهمی که سوتی دادی. با انگشت اشاره‌ات سرم رو بالا می‌آری و اولین بوسه رو به لبم می‌ذاری. لب‌هات لب پایینم رو می‌بوسن
می‌دونم توی خونه‌ات چی انتظارم رو می‌کشه. ولی با تو همراه می‌شم تا به خودم ثابت کنم که از پسش برمی‌آم

آبت بیاد بریزه رو صورتم
آبت بیاد بریزه رو صورتم

کیرت رو بمالم به صورتم
از پاگرد تازه طی‌کشیده به خونه‌ات می‌ریم. حالا وقت بازی منه.
چند صحنه‌ی فیلم یادم می‌آد از لوندی‌های سوفیا لورن از نگاه‌های طولانی آدری هِپبورن از لمس ساق پاها مث
جوری که تو از سرشونه‌ بگیری و آویزونش کنی. بلوز و دامن پلیسه‌ای پوشیدم. با کفش پاشنه‌بلند و جورابی شیشه‌ای..
می‌دونم در برابر تو که خارج رفتی و اون‌هم دختر و زن‌های زیبا دورت حلقه زدن هیچ آپشن جدیدی ندارم.
از روی میز بار نوشیدنی می‌ریزی. از آیینه هم مرا می‌پایی. جام رو دستم می‌دی. من نشسته و تو ایستاده.
یک سره سر می‌کشی و من آهسته‌آهسته. نوک زبونم، حلقم و گلوم می‌سوزه و گرم می‌شه.دستم رو دور کمرت حلقه می‌کنم و آروم دستم رو به کیرت می‌کشم. نگاهم می‌کنی. چشمات رو ریز کردی.
تند رفتم. دستم رو آروم ازت جدا می‌کنم.
من از یه جایی به بعد باز خودم رو بهت چسبوندم و آروم تنم رو به تنت می‌مالم. و با خودم می‌گم: لعنتی همین حالا شلوارت رو در بیار! می‌تونم همون‌طور که داری سگت رو می‌بینی کیرت رو بمالم به صورتم. به زبونم. و زبونم رو دور تخم هات بچرخونم. می‌تونم روی زمین بشینم کف دو تا دستم رو کمی عقب‌تر بذارم زمین و، کیرت رو تکون‌تکون بدم. تخم هات رو ببوسم و زبون بزنم بهش. تا آبت بیاد بریزه روی صورتم.

کسم کلفتی کیرت رو حس می‌کنه
به خودم می‌آیم. کسم خیس شده. سکوت می‌کنم. حالا در واقعیت گوش‌هات رو می‌بوسم و نفس می‌کشم. هنوز شلوار پارچه‌ای تیره‌ات تنت هس و بلوز نوک مدادی آستین کوتاهت.
برمی‌گردی و رودررو می‌شیم. لبت رو روی لبم می‌ذاری. عمیق و طولانی. و بعد توی گوشم می‌گی: جوووونم چی می‌خوای؟
سینه‌ام رو با شنیدن صدات بالا می‌کشم. زبونم رو روی خط چونه‌ات می‌کشم. روی گردنت. روی سرشونه‌هات. دکمه‌هات رو باز می‌کنم. موهای سینه‌ات رو با زبونم می‌کشم. از من می‌خوان که ادامه ندم. خودم رو کم‌کم جمع می‌کنم. می‌ایستم. لب می‌گیریم. زبون‌هامون رو بهم می‌مالیم. کسم کلفتی کیرت رو حس می‌کنه. بوی تن‌مون و مزه‌هامون در هم می‌شن. .
دلم می‌خواد روی صندلی بشینم و تو دستت رو از زیر دامنم ببری زیر شورتم و انگشتت رو فرو کنی توی کُسم. همون‌جور که توی چت‌ها گفته بودی. دوست دارم حتی سرت رو از زیر دامنم ببری نزدیک کسم و منو بلیسی. اما می‌دونم تا این حد پیش نمی‌ری. هیچ چیز مث چت‌هامون نخواهد بود. تو فقط دستت رو از یقه‌ی بازم روی سینه‌ام آوردی و با اون یکی دستت هم بقیه‌ی دکمه‌ها رو باز کردی.
کمی عقب می‌ری.جامت رو به سلامتی سینه‌هام بالا می‌بری و من می‌خندم..
دوباره تن‌هامون به هم نزدیک می‌شن. دامنم رو بالا می‌زنی. توی گوشم حرفم می‌زنی. چه می‌گی. می‌گی: جوون کست توی دستمه

verified profile,teen,tits,boobs,blonde,hot,sexy,babe,sucking,outdoor,girl,blowjob,tattoo,amateur,young,closeup,deepthroat,oral,horny,big-tits,18yo

From:
Date: March 17, 2020