اومد تو حمام با کیر راست شده کس وسینه هام اومد جلو اب وبست

0 views
0%

اومد تو حمام با کیر راست شده

کلفتا هیکلی گف کیرشو از کجا دیدی گفتم استخر یه جون گفتو گف کی گفتم همین الان میام شام یه جیغ کوچیک کشید گف بای قط کرد.
سکس همسر حشری من با پسر دانشجو
سکس همسر حشری من با پسر دانشجو
اومدم پیش صابر گفتم با خانومم هماهنگ کردم خیلی دوس داره ببیندتون تشکر کرد را افتادیم خلاصه رسیدیم رفتیم داخل صابر هی یا اله میگف گفتم راحت باش بیا داخل شراره اومد به استقبالمون یه لبلاس یه سره بلند تا مچش البته استین سه رب کشی تنگ بدون ساپورت زیرش یه سوتین با یه شرت لامبادا بود که خطش از جلو و عقب میشد راحت دید بدون روسری با یه ارایش لایت با اون اندامش تو داستانای قبلی که گفتم کون بسیار زیبا با رونای پر وکشیده با کمر باریک سفید سینه 90 سر بالا موهای بلندو بلوند کس چاق بدون شکم خلاصه از همون اول اقا صابر کیرش باد کرد ساکو گرفت جلوش تا تابلو نشه
شب زفاف در حمام
وقتی ۱۶سالم بود یه خواستگار واسم اومد که موقعیت خوبی داشت مراسم گرفته شدوبعدازعقدمون بعدازگریه زاری هاوخداحافظی باپدرومادرو۲تاخواهرام. شب که رفتیم خونمون رفتم که دوش بگیرم

کیرشوماساژ دادم
شوهرم لخت اومد تو حمام با کیر راست شده منم دستمو گذاشته بودم روی کس وسینه هام اومد جلو اب وبست لباشو به لبام چسبود چقد داغ بود کمرم وگرفت ومنوبه خودش فشار داد منم دستمو گذاشتم دور گردنشو اومد رو گلومو باحرص  سکس ایرانی میبوسیدشون کم کم اومد روسینه هام نوکشونو گذاشت تودهنش گفت جونم حال میده فداتشم .داشتم از حشر میمردم تنم داغ شده بود انگار که تب داشتم دستشو گذاشت رو چوچولم و اروم با نوک انگشت تکونش میداد بعد منو خوابوند کف حمام بادستم کمی کیرشوماساژ دادم .

زیبای دوست داشتنی ولی کردنی

احساس کردم تخمشم رفت توکسم
کسم نگاه کرد و اروم سر کیرشو فرو کرد که دردم اومد دستم و گذاشتم رو سینه هاش نذاشتم بیشترفشار بده.روم خم شد و بوسم کرد گفت عزیزم زیاد نمیزارم درد بکشی قربونت برم گفتم باشه فقط اروم سر کیرشو دوباره گذاشت دم سوراخمو کم کم میبرد تو از درد اخ بلند کشیدم تقریبا نصف بیشترش تو بود تاته کرد تو فشار داد احساس کردم تخمشم رفت توکسم بعد اروم اورد بیرونو ودوباره کرد توش .چند بار تلمبه زد بعد گفت رو شکمت بخواب کونمو گرفت وفشارشون داد دوباره کرد تو کسم چک زد به کونمو محکم تلمبه میزد زیر شکمم احساس میکردم کیرش تا شکمم میره سینه هامو چنگ مینداخت چندتا تلمبه وحشیانه زدو ابشو خالی کرد تو کسم.بهش گفتم درش نیار دارم ارضامیشمو بایه اه بلند ارضاشدم
cumshot,sex,hardcore,pornstar,blowjob,brunette,hd,janice-griffith

From:
Date: March 17, 2020