کس منور,توطئه شهوت انگیز اول کلاس شدم و جبار دوم هرچی

0 views
0%

کس منور,توطئه شهوت انگیز

گفتم 1 هفته دور بودیم که دنیا گفت زنه توهستش تو بایید بشناسیش عصابم بهم ریخت اومدم بیرون دو روز بعد دنیا پیام داد گفت کارت دارم منم رفتم خونشون ولی کسی نبود دنیا خیلی صمیمی نشست کنارم هی شروع کرد گفت زندگیتو واسه اشتباه الناز به هم نزن منم گفتم اخه مگه میشه بهش فکر نکرد اونم گفت تو خودت اشتباه نمی کنی منم گفتم اره ولی زن فرق می کنه دنیا هم گفتش ما هم دلمون می خواد منم که یه جوری عصبی بودم گفتم تو چی دلت می خواد اونم گفت نمی دونم که یه دفعه اروم از هم لب گرفتیم بعدش دستشو گذاشت رو کیرم منم سینشو خوردم رو مبل دراز کشید ساپورتشو دراوردم شرتش سفید بود یه کسه سبزه داشت اروم واسش خوردم اونم صداش رفته بود بالا منم کیرمو دادم واسم خورد همچین می خورد که انگار می خواست قورتش بده بعدش خوابیدم روش بو عطرش دیونم می کرد کردم تو کسش تند تند می کردم پاشو وا کرده بود می گفت واییییی بکن منو بکن بعدش ابمو ریختم تو کسش اونم گفتش قرص می خورم خلاصه از اون روز 3 روز گذشت که من به دنیا گفتم می سکس ایرانی خوام به الناز بگم می دونم سکس داشتی وقتی اسپانیا بودی این موضوع اذیتم می کنه که دنیا گفتش راستش محمد اون جریان دروغ بود من اینارو گفتم
فیلم پورن

کس منور,توطئه شهوت انگیز

یکی که اسمش جبار بود پسر یه قصاب بود نصف عمرش از پدرش کتک خورده بود رزمی کار بود زیاد درس خون نبود با یکی از بچه های کلاس به اسم مجتبی دوست شدم یه پسره زمخت کشتی گیر با گوش های شکسته تنها دلیلش هم این بود که مجتبی هر روز با جبار دعوا داشتند. کار من و مجتبی شده بود گشتن تو کوچه ها و خیابونها و متلک گفتن به دخترا و از این کار ترم اول من شاگرد اول کلاس شدم و جبار دوم هرچی میگذشت من و مجتبی با هم صمیمی تر می شدیم یکی دو بار خونشون رفتم مشروب و سیگار و فیلم صحنه دار از وسایل پذیرایش بود.

كير داره كوسمو جر مي ده

تن باغ بهم تجاوز شد
بهار بیشتر با هم می رفتیم حاشیه شهر و تو باغ ها و تپه ها می گشتیم. تا اینکه یه روز که تو یه باغ بهمون حمله کردن متوجه شدم یکیشون احمد پسر خاله مجتبی و دوستاشن و با نقشه قبلی اومدن حالا چهره مجتبی برام معلوم شد تازه فهمیدم جبار در باره مجتبی راست میگفت اون روز اونا چند بار بهم تجاوز کردن و کلی کتکم زدن آخرش بیحال ولم کردن بعد چند دقیقه بلند شدم و رفتم کنار جوب آب خودمو تمیز کردم خیلی اعصابم خرد بود کلی گریه کردم دو روز بعد که رفتم مدرسه دیدم که همه بچه ها ما جرا رو می دونن آقا مجتبی با کلی دقت تمام ماجرا را براشون تعریف کرده بود بعد از اون روز همه بچه ها به من پیشنهاد سکس می کردن بجز دشمن فرضیم یعنی جبار تا آخر اون ترم چند دفعه دیگه مجتبی و دوستاش منو کردن هر دفعه هم تهدید می کردن ترم دوم همه دراسم افتادم معدلم شد 9 مشروط شدم .

توطئه شهوت انگیز
به این نتیجه رسیدم درسو ول کنم و بدنبال کار برم اولش خانواده مخالف بودن ولی آخرش قبول کردن که برم پیش داییم که تهران بعد از چند سال کارگری و سرباز حالا چند ساله تو یه شرکت پیمانکاری برق تو تهران کار می کنم و ازادواج کردم بعدا فهمیدم جبار بعد از سربازی دانشگاه رفته دوره فوق لیسانسش تو تهرون بوده
بدترین سالهای عمرم رو مجتبی نامرد برام رقم زد حالا هم تو سال چند روز بیشتر به شهرمون نمیرم اونم به اصرار پدر مادرمه
یک توطئه شهوت انگیز باعث شد که من خیلی اذیت و آزار بشم
verified profile,interracial,indian,nepali,white-cock,bwc

From:
Date: March 19, 2020