کیرمو گذاشتم لب کوس قشنگش خانه بود دلمو به دریا زدم و خودمو

0 views
0%

کیرمو گذاشتم لب کوس قشنگش

منی هیچی نگو بعد که بقلش کردم بوسیدمش رفتم سمت لباش لبای قلوه ایش داشت اتیشم میزد بنده خدا انگار تا حالا لب نگرفته بود از کسی ولی اتیش بدنش رو حس میکردم شهوت تو چشاش حلقه زده بود دیگه تحمل نکردم و دستم رو بردم سمت سینه هاش شروع کردم مالیدن سینه هاش و خوردن لباش اروم اروم دکمه های مانتوشو وا کردم دارزش کردم رو کاناپه خودمم هم به پهلو یه خورده رفتم روش همینطور شروع کردم به مالیدن سینه هاش دستم رو از زیر تیشرتی که پوشیده بود کردم تو بدنش داغ بود بردم سمت سینه هاش بهش گفتم بلند شه تا بتونم مانتو و تیشرتش رو در بیارم داشتم دیوونه میشدم مخم هنگ کرده بود مانتوشو در اوردم تیشرتشم خودش در اورد بدن سفیدو سینهای گردش مستم کرد دستم رو برد زیر سوتینش که دیگه داشت از حال میرفت و اه و ناله میکرد نوک سینه هاشو با دستم میمالیدم و اون دیگه از حال رفته بود سوتینش رو در اوردم وااااااااای
تو یه کوچه خلوت ازش لب گرفتم
وقت های آزاد که داشتم به پارک می رفتم چندین روز بود خانمی حدود 30 تا 35 سال نظرمو جلب می کرد خانمی فوق العاده زیبا با اندامی سکسی که من رو هر روز بیش از پیش به خود جلب می کرد یک روز که در حال بازگشت به خانه بود دلمو به دریا زدم و خودمو معرفی کردم و اینکه خیلی خانم زیبا و جذابی هست بالاخره پس از چندین روز دوستیمون قوی تر و محکم تر شد و هروز یا تماس تلفنی داشتیم تا اینکه یه روز که تو یه کوچه خلوت وایساده بودیم و حرف می زدیم خودمو نزدیکش کردم و ازش لب گرفتم

کیرمو گذاشتم لب کوس قشنگش

تاپ قرمز و دامن مشکی کوتاه جلوم وایساد
رابطه من و لاله به همین منوال بود که یک روز موبایلش زنگ خورد و من از صحبتهاش فهمیدم که شوهرش به خاطر مسائل مالی افتاده زندان شرایط رو طوری محیا کردم منو خونش دعوت کنه .لاله با دیدن کادوهاش واسه فردا شب شام منو سکس ایرانی دعوت کرد من که از خوشحالی دیونه می شدم وقتی نزدیک خونه لاله شدم بهش زنگ زدم و لاله هم در رو واسم باز گذاشته بود رفتم تو دیدیم لاله با یه تاپ قرمز و دامن مشکی کوتاه جلوم وایساده مثل ماه قشنگ شده بود

کونش داشت سر کیرمو مکش میزد

بدن سبزه لاله لخت خیلی زیبا بود
روی کاناپه نشستم و لاله یه آهنگ ملایم گذاشت و اومد کنار من نشست کم کم شروع کردم به بوسیدن لب و گردن لاله که گفت بلند شو با هم دانس کنیم خیلی دوست دارم با هم دانس کردیم بعد منو برد اتاق خوابشون و سریع پرتش کردم روی تخت خواب و لباسا شو ار تنش درآوردم وای داشتم بدن سبزه لاله رو لخت می دیدم خیلی زیبا بود شروع کردم به بوسیدن لب و سینه های لاله کم کم رفتم پایین و شروع کردم به لیسیدن کوسش داشت از لذت داد و بیداد می کرد داشت ارضا می شد که کیرمو گذاشتم لب کوس قشنگش و شروع کردم به تلمبه زدن و بعد از چند دقیق دوتایی ارضا شدیم و این کارو به شکلهای متفاوت تا صبح چند بار تکرار کردیم

From:
Date: March 17, 2020