کیرمو از تو کسش دراوردمو گذاشتم دم سوراخ کونش

0 views
0%

کیرمو از تو کسش دراوردمو گذاشتم دم سوراخ کونش

بودن که به خانومم گفتم حسابی همو جر دادید دیگه تنها بودید راحت اونم خندید گفت فقط به دنیا نگی گفتم حواسم هست
تا یه روز دنیارو اتفاقی تو خیابون دیدم بیشتر با ماشینش بود ولی اون روز پیاده بود سوارش کردم که برسونمش تو راه ازش تشکر کردم گفتم به خانومم اسپانیا خیلی خوش گذشته ممنون ازتون اونم گفت نه بابا مثله خواهرمه منم خندیدم گفتم فقط خواهر که دنیا گیر داد محمد منظورت چیه منم پیچوندمش بعد گفتم دنیا عکسارو جایی نزاری گفتش تو مگه دیدی گفتم اره خوب گفت وایییی من لباس زیر داشتم گفتم تو مثله خواهرمی که اونم خندید گفتش یه چندتا عکس هستش که من ندیدم نشونم داد دیدم تو یکی از عکسا خانومم تو بغله یه مرده لبه دریا دراز کشیده مرده دستشو گذاشته رو سینش گفتم دنیا این مرده کیه گفتش اونم توریست بود مثله ما گفتم الناز یعنی خانومم چه راحته اونم گفت فکر بد نکن اتفاقی شد منم گیر دادم تعریف کنه اونم گفت نه چیزی نبوده منم دیگه بی خیال شدم ولی کلی فکرمو مشغول کرده بود اون عکسه به خانومم هیچی نگفتم تا یه روز رفتم دنبال دنیا گفتم میشه چند دقیقه حرف بزنیم اونم اوکی داد رفتیم تو یه کافی شاپ بهش گفتم راستش همش فکر می کنم
ز خوشالی کیرم داشت پر در میاورد
دو روز گذشت من هنوز تو کف گیتی بودم و دنبال مکان از خوشالی کیرم داشت پر در میاورد
که میخوام پاره ت کنم گفتم گیرت آوردم بلاخره تو کفش بودم همینکه رسیدیم بغلش کرمو عین وحشیا لبو گردنشو میخوردم فورا تاپشو درآوردمو سوتین آبیشو بدون اینکه باز کنم از تنش کشیدم بیرون تا زانو کشیدم پایین چه رونای خوشگلی سکس ایرانی داره این از همشون خفن تره.

کیرمو از تو کسش دراوردمو گذاشتم دم سوراخ کونش

دستمو کردم تو کسش
بعد از اینکه یکم خورد دیدم طاقت ندارم کیرمو دراوردمو دوباره رفتم پشتش وکیرمو گذاشتم لب کسش و با یه فشار محکم کردم تو یه تکونی خورد گفتم وقتی دارم میکنمت خفه شو بزار کارمو بکنم. بعد اون کمر باریکشو گرفتم و شروع کردم به کردنش همچین شلاقی میکرمش که با هر ضربه نیم متر پرت میشد جلو همینجوری که داشتم میکردمش اون ژلو برداشتم و زدم نوک انگشت شصتم و شروع کردم با کونش بازی کردن یکم انگشتش کردم دیگه داشتم دیوونه میشدم یعنی واقعا میخواستم اون کونو بکنم یهو کیرمو از تو کسش دراوردمو گذاشتم دم سوراخ کونش.

صدا ی تحریک کننده حرکت کیرم تو اون فضای خیس

کیرم تا خایه تو کونش بود
به کیرم ژل زدم و سوراخ کونشو دوباره ژل مالی کردمو کیرمو گذاشتم دمه سوراخش و یه فشار دادم تا نصف رفت تو کونش هی فشار میدادمو با دست میکوبیدم رو کونش تا شل کنه تا اینکه تا ته رفت بهش همونجوری که کیرم تا خایه تو کونش بود گفتم کیرم تا آخر تو کونته بعد یکی محکم زدم رو کونش و با اینکه تا ته تو کونش بود بازم فشار دادم تا متوجه بشه دارم میکنمش با دست میزدم در کونش بعد از کونش دراوردمو باز کردم تو کسش باز شروع کردم به تلمبه زدن یکم از کس کردمش باز دراوردم کردم تو کونشچند بار هی کردم تو کسش دوباره کردم تو کونش دیدم داره ابم میاد کردم تو کونش یهو ابمو خالی کردم و همینجوری که داشتم آبمو میریختم تو کونش دو دستی محکم میزدم دو طرف کونش تا قطره آخر که اومد کیرمو کشیدم بیرون اونم همونجور دمر دراز کشید کونش حســـــــــــــــابی از کتکی که بهش زدم سرخ شده بود.
verified profile,facial,blonde,milf,slut,real,amateur,homemade,fuck,curvy,busty,POV,housewife,big-ass,cum-on-face,missionary,pawg,perfect-ass,big-natural-tits,playboy-bunny,bunny-ears

From:
Date: March 19, 2020