کوس پوره ایرانی فیلمای پرهام یه سی دی گذاشت و نشستیم

0 views
0%

کوس پوره ایرانی

عسل خانوم دختر شدیدا شهوتی
دقیقا 1.5 سال از اشناییمون گذشته بود و تلگرام شده بود جایی ک جک هاس سکسی بفرستیم اون موقع مد جک سایز 85 بود ,عروسی خواهرم بود و لباسی ک من داشتم اگه سایز سینم 85 بود خیلی بهتر روی تنم می افتاد و همینو بهش گفتم و اینکه سایز من 70 هس و ب شوخی کشید ب سکس چت و میگفت میاد واسم روزی سه چار ساعت ماساژ میده تا بشه 85 .و ب جاش میخواست بخورشون …اون موقع طبقه بالای خونمون خالی بود و علیم هی میگفت بریم اونجا ماساژ بدم…ک روز جور شد و بهش گفتم.. کسی خونه نبود و میدونستم تا حداقل 4 ساعت دیگه نمیان…علی اومد با کلی ترس و استرس از همسایه فضول به سختی اومد داخل. رفتیم بالا خیلیم سرد بود فقط چون این روزا خونمون شلوغ بود و من نمیتونستم درس بخونم ی پتو و بالش و زیر انداز تو یکی از اتاقا گذشتت بودم ک وقتی میرم بپیچم دور خودم و بشینم بخونم. علی رو هم بردم همونجا کنارم نشست دستمو گرفت موهامو بوسید و میگفت اگه تو درسا گیر داشتی بهم بگو اخه هم رشته بودیم. منم غر میزدم سردمه علی
باید خودارضایی کنم
یه دوستی داشتم به اسم مانا که ازدواج کرده بود زیاد خونشون میرفتم چون خیلی با اون و شوهرش به من خوش میگذشت مانا فوق العاده هات بود و تعریف میکرد از 17 سالگی با دوست پسراش سکس داشته و خیلی دختر شیطونی بوده و اینکه الانم که ازدواج کرده اگه هرشب سکس نداشته باشه خوابش نمیبره و به تنوع تو رابطشون خیلی اهمیت میده مانا شدیدا مشتاق بود که با من سکس داشته باشه و اینو مستقیما بارها بهم گفته بود اما خوب نه موقعیتش جور میشد ونه من اونقدرها مشتاق بودم برای این قضیه چون تازه پردم پاره شده بود و درگیری های روحی خاص خودمو داشتم. از خودم براتون بگم که من یه دختر خیلی خیلی هات و حشری هستم از دوم دبیرستان هرروز فیلم سوپر میبینم و داستان سکسی سکس ایرانی میخونم و خودارضایی میکنم حتی اگه دوست پسرم کل روز منو کرده باشه باید خودارضایی کنم…

کوس پوره ایرانی

مدتها بود سکس نداشتم و خیلی حشری بودم میخواستم به مانا بگم که پایم که باهاش بخوابم بهش گفتم خیلییی حشریم همش ترشح دارم یه دفعه برگشت و گفت بیا به پرهام بده امشب!!!! اولین بار بود که همچین چیزی میدیدم مگه میشه؟ یه زن به دوستش پیشنهاد بده با شوهرش بخوابه؟ هیچی نگفتم . شب قرار بود برم اونجا رفتیم خونه و پرهام هنوز نیومده بود به مانا گفتم یه فیلم سوپر بذار ببینیم از تو فیلمای پرهام یه سی دی گذاشت و نشستیم به تماشا چند دقیقه نگذشته بود که پرهام رسید منتظر بودم که مانا قطع کنه که این کارو نکرد خود پرهام هم مشتاقانه سی دیاشو در آورد و یه سی دی بهتر گذاشت و بعد نشست از سکسای مختلفش تعریف کردن اون شب فقط از سکساشون و رابطه هاشون و پارتنراشون گفتن و فیلم سوپر دیدیم وقت خواب که شد مانا بهم گفت بیا رو تخت ما بخواب پیش ما که چون خیلی خسته بودم قبول نکردم و تو یه اتاق دیگه خوابیدم.

كير شق كرده اش را به زور چپوند تو كس زنه

دستمو بردم سمت کیرش
چشمام داشت گرم میشد که پرهام صدام کرد و اصرار که بیا پیش ما بخواب گفتم خیلی خستم پرهام واقعا نمیتونم گفت میخوای ماساژت بدم گفتم آره اومد و بهم گفت دمرو بخواب دمر شدم و شروع کرد به ماساژ دادن از کتفم شروع کرد و رسید به کمرم و کم کم رافت پایین باسنمو و رونمو و دوباره اومد بالا دستش و کرد از زیر تی شرتم به ماساژ دادن آرومم در گوشم باهام صحبت میکرد داشتم یه جوری میشدم همونطور که ماساژ داد از زیر لباس دستشو به بغلای سینم رسوند و شروع کرد به ماساژ دادن دیگه هیچی نفهمیدم باسنمو آوردم بالا و شروع کردم به مالیدنش به کیر پرهام اونم دست انداخت و سینه هامو چنگ زد و شروع کرد به مالوندن سرشو آورد چسبوند به لبم و سریع ازم لب گرفت . لبم و میخورد سینه هامو میمالید و لباسامو از تنم در میاورد تو شوک بودم نمیدونستم این کار درسته یا غلط اما نمیتونستم از سکس بگذرم دراز کشیدم و پرهام اومد روم لباسای خودشو در آورده بود ازم لب میگرفت و تنم و میمالید و سینه هامو فشار میداد و میمالوند و کیرشو لای پام فشار میداد اومد پایین تر و شروع کرد به خوردن سینه هام تو همین حالت دستشو برد پایین و گذاشت رو کسم و شروع کرد به مالیدن منم دستمو بردم سمت کیرش و شروع کردم براش مالوندن . کم کم رفت پایینتر سرشو گذاشت رو کسم

کسم داشت جر میخورد
شروع کرد به خوردن کم کم صدام در میومد اه و اوه موهاشو گرفته بودم تو دستامو با قدرت میکشیدم و اه میکشیدم بلند بلند میگفتم انگشت کن همونطور که داشت کسمو میخورد یه دفعه دیدم مانا لخت کنارمون وایساده پرهام سرشو بلند کرد مانا بهش گفت قرار شد بری بیاریش و رفت سمت کیر پرهام و براش ساک زد پرهامم کس منو میخورد و قربون صدقه ی کس و کونم میرفت سرشو آورد بالا و حمله کرد سمت لبام و شروع کرد به لب گرفتن کیرش مالیده میشد به کسم و مانا سینه هامو میمالید وقت گاییده شدن کسم بود کسی که از روزی که پردم پاره شده بود هیچ کیری رو به خودش ندیده بود کیر پرهام زیاد بلند نبود اما کلفت بود کیرشو گذاشت رو کسم و فرو کرد دو تا جلو عقب که کرد کیرش از تو کسم درومد خیلی تنگ بود ازم خواست برگردم که از پشت بذاره برگشتم و خم شدم مانا کیر پرهام و گرفت دستشو .کرد تو کس من دوباره چند تا جلو عقب و کیرش دوباره از کسم درومد پرهام پیشنهاد از بقل کردن و داد به شونه دراز کشید و منم پشت بهش دراز کشیدم پاهامو باز کردم و کیرشو کرد تو کسم و ایندفعه با تمام قوا شروع کرد به گاییدن کس تنگم مانا هم سینه هامو میمالید و ازم لب میگرفت آه و ناله میکردم و جیغ میکشیدم کسم داشت جر میخورد کیر تو کسم بود وای آی آی و ارضا شدم همزمان با من آب پرهامم اومد که مانا همشو خورد چند دقیقه تو همون حالت بودیم پرهام و مانا ازم لب گرفتن و رفتن تو اتاق خودشون برای ادامه ی کار
verified profile,blonde,real,amateur,homemade,curvy,couple,reality,big-natural-tits,horny-couple

From:
Date: March 19, 2020