سکس با داف خوش هیکل و پولدار گفتم هیچی دنیا خجالت کشید

0 views
0%

سکس با داف خوش هیکل و پولدار

می گیرمش خانومم گفت جون قربونت برم من به شوخی گفتم بچه ها سر میز ناهار نمی شه که دنیا گفت چی نمی شه منم گفتم هیچی دنیا خجالت کشید شبش خانومم بهم گیر داد چرا اون حرفو زدی دنیا از من پرسید واسه تو تعریف می کنم من گفتم نه تو چرا تابلو می کنی منم گفتم باشه دیگه حواسم هست
تا یه مدت گذشت دنیا چون خیلی پول دار بودن مسافرت زیاد می رفت یه بار به من گفت می خوام با خانومت برم اسپانیا اگه اجازه بدی کارا ویزاشو بکنم منم گفتم باهاش بایید حرف بزنم بعد اوکی می دم شبش اومدم به خانومم گفتم این جریان اسپانیا

سکس با داف خوش هیکل و پولدار

تا یه روز دنیارو اتفاقی تو خیابون دیدم بیشتر با ماشینش بود ولی اون روز پیاده بود سوارش کردم که برسونمش تو راه ازش تشکر کردم گفتم به خانومم اسپانیا خیلی خوش گذشته ممنون ازتون اونم گفت نه بابا مثله خواهرمه منم خندیدم گفتم فقط سکس ایرانی خواهر که دنیا گیر داد محمد منظورت چیه منم پیچوندمش بعد گفتم دنی

گاییدن دسته جمعی‌ پیر زن جنده

verified profile,tease,british,femdom,joi,jerk-off,countdown,mixed-race,tease-denial,ebony-goddess,cum-countdown,ella-dearest,joint-masturbation

From:
Date: March 6, 2020