داف ورزشکار ,شاه کیر میخوره نشستم سرجام تصمیم گرفتم با نگاه دوباره

0 views
0%

داف ورزشکار ,شاه کیر میخوره

اجازه میدی دست به سینه هات بزنم
منشی خیلی خفن بود از اونایی که فکرشم نمیکنی بتونی بهش نگاه چپ بکنی اخمو و بداخلاق ولی سینه و باسن محشر از پشت مانتو گشادش میشد بزرگیش رو حس کرد. وقتی راه می‌رفت یه دارم نمیدم خاصی داشت. بهم گفت یکی دو ساعتی معطلی داره گفتم باشه و رفتم نشستم بعد از چند دقیقه نگاهم به نگاه منشی افتاد دیدم با یه لبخندی بهم نگاه می کنه گفتم برم یه سوال بکنم ببینم چند نفر مونده نوبت من. رفتم از منشیه بپرسم دیدم اصلا با من یه جور دیگه حرف می زنه با دلبری بهم گفت آقای مهندس تا ده دقیقه دیگه میتونین برید داخل. رفتم نشستم سرجام تصمیم گرفتم با نگاه دوباره امتحان کنم ببینم چه جوریه داستان. با لبخند بهش زل زدم و اونم جوابمو با لبخند و سرتکون دادن داد. رفتم به منشی گفتم باید اسپیرمتری انجام بدم گفت تو اتاق آخر منتظر باشید. رفتم داخل اتاق دو تا صندلی و یه تخت و یه دستگاه اسپیرمتری، کاپشن رو در آوردم و منتظر موندم. منشی بعداز چند دقیقه اومد داخل و خیلی خندان گفت چی شده آقای ج منم یه براش توضیح داد. در حالی که دستشو گذاشت رو بازوم گفت شما که ورزش کاری نباید مشکلی داشته باشی. من داشتم شاخ در می آوردم. اهل عشق و حالم که هستی اومنم از نوع شدیدش. گفتم چطور؟ گفت وقتی داری فیلم سکسی نگاه می کنی حواست به دوربین‌های مدار بسته هم باشه. گفتم اووووووه تازه دو زاریم افتاد. گفت بشین تست ات رو انجام بده باهات کار دارم. تست که تموم شد بلند شدم و روبروش وایسادم.
گفتم از لحظه اول که از جات بلند شدی راه رفتی تو فکرت بودم.
– از اندام م خوشت اومده
– محشره اجازه میدی دست به سینه های خوش فرمت بزنم
– بیا عزیزم مال خودت

خیسی کسش از رو شورت اش بیرون زد
سینه هاش رو گرفتم و باهاش بازی کردم مانتوش باز کردم و سینه اش رو در آوردم و شروع کردم به خوردن. گفت دوس داری عزیزم گفتم آره میخوامش. بعد از چند ثانیه گفت فعلا بس باید برم تا خانم دکتر صدا نکرده. اما جایی نرو گوش به زنگ باش تا یکی دو ساعت دیگه مطب که تعطیل شد بیا با هم باشیم. کارم تو مطب تموم شد و رفتم بیرون تو ماشين نشستم.حدود یازده شب بود که گوشیم زنگ خورد خانوم منشی گفت بیا بالا عزیزم. رفتم تو مطب دیدم منشی حشری با تی شرت و شلوار لی منتظر من. اول ازش پرسیدم سکس ایرانی دوربین چی؟ پس. گفت خودم دیلیت اش میکنم. دستمو و گرفت و برد تو اتاق اسپیرمتری تی شرت شو زد بالا و گفت حالا میخوای بخوری بخور. وای دیوانم کرد آروم تی شرت اش رو در آوردم و دست دور کمرش سینه هاش رو میخوردم. دستمو می‌مالید به کس و کونش و اونم جون جون می‌گفت. در حین خوردن سینه های ناز و سفیدش زیپ شلوار اش رو باز کردم و شروع کردم به مالیدن کسش از رو شورت بعد از چند دقیقه خیسی کسش از رو شورت اش بیرون زد. شلوار و شورتش رو در آوردم و خوابوندمش رو تخت گفت میخوای بکنی گفتم نه عزیزم میخوام بخورم. طعمش بی نظیر بود. اینقدر خوردم تا آبش از تو کسش اومد تو دهنم خیلی غلیظ بود و خوشمزه

دوکی سکسولوژی خونده کس شناسی میکنه

گذاشتم لب کسش و با کیرم روش مالیدم
آوردمش پایین تخت و خودم نشستم رو تخت شلوارمو در آورد و شروع کرد به ساک زدن ویاگرا کار خودشو خوب انجام داده بود احساس می کردم کیرم ورم کرده. ساک زدنش که تموم شد گفت میتونی هم از جلو بکنی هم از عقب گفتم فکر کنم میتونم تا صبح ده بار بکنمت هر جوری که دلت خواست. برگشت سمت تخت و خم شد و آرنج رو تخت گذاشت. گفت ببینم چه میکنی ورزشکار. آروم گذاشتم لب کسش و با کیرم روش مالیدم. یه خورده که فشار دادم تو و راه بازکردم هرچی زور داشتم گذاشتم پشت کمرم و به شیوه هاردکور کردمش یه فریاد زد و گفت وحشی جر خوردم. گفتم مگه ویرجین بودی گفت نه احمق شش ماه سکس نداشتم. دلم براش سوخت و آروم تر اش کردم. بعد چند دقیقه یه پاشو داد بالا و گفت حالا میخوای وحشی بشی بشو. آخ کردمش چند بار محکم زدم در کونش، خوش اش اومد گفت بازم بزن، کون خوشگل اش قرمز شد. انگشت شست ام رو خیس کردم با آب کسش و گذاشتم رو سوراخ کونش آروم فشار دادم تو. گفت وحشی کونم رو اونجوری بکنی میمیرما گفتم باشه شستم و فشار دادم داخل خیلی تنگ بود. چند بار جلو عقب کردم تا باز بشه. رفت بالای تخت دراز کشید به شکم و یه بالش کوچک گذاشت زیر شکمش کون قمبل کرد و گفت من میدونم عاشق کونی بیا فقط آروم بکن گفتم چشم عزیزم. رفتم رو تخت و کیرمو خیس کردم و آروم گذاشتم رو سوراخ کونش ولی خیلی تنگ بود کیرم هم باد کرده بود داخل نمی‌رفت فشار بیشتر کردم با یه آخ کیرم وارد کون نازنینش شد. کیرم داشت آتیش می‌گرفت راه که باز شد تلمبه زدن شروع کردم. کم کم باز شده بود منم بی‌رحم شده بودم و آبم داشت می اومد که ضربه ها رو شدید تر کردم. داگی نگهش داشتم و از کون کردمش دیگه سوراخش باز شده بود منم برای طولانی تر شدن میکردم تو و می‌آوردم بیرون. گفتم بریزم توش یا میخوری گفت بریز توش ورزشکار. کارم که تموم شد بهم گفت شش ماه جداشده این سکس بهش حال داده منم بهش قول دادم حالا حالا باهاشم.

verified profile,dildo,lesbian,lesbians,milf,panties,amateur,homemade,mature,chubby,fat,strap-on,mom,big-ass,russian,thick,bbw,big-tits,shakes,pawg,big-booty

From:
Date: March 17, 2020