اوج شهوت و لذت کردمو بهش زنگ زدم.وقتی فهمید منم کلی ذوق کرد

0 views
0%

اوج شهوت و لذت

صبحانه حاضر شدیم بریم تو راه گوشی سابر زنگ خورد کلی جرو بحث کرد بعد قط کردنش پرسیدم چیه موضوع گف قرار دا خونه تموم شده من هنوز 2 ماه دیگه درس دارم صاب خونه راضی نمیشه بهش اسرار کردم که پس بده 2ماهو بیا پیش ما باز از من اسرار از صابر انکار البته بدن دونستم که موضوع ساخته گی بوده طرف 2 ماهو وقت می داده صابر خاسته تو این 2ماه به کسو کون زنم برسه اینو سره هم کرده بلخره صابر راضی نشد گفتم زنگ میزنم به شراره اون بلده راضیت کنه زنگ زدم شراره هم ول کن ماجرا نبود خودش زنگ زد به صابر گفت شب بیا باهات کار دارم سابرم فقط چشم می گفت شب رفتیم شراره باز یه ساپورت نسبتا زخیم مشکی پاش بود با تیشرت از کمرش با شرتو سوتین قرمز که موقع دلا راس شدن دیده میشد خلاصه اون شب صابر خان راضی شد 2ماهو بمونه و کسو کون شرارو بگاد شب خابیدیم فردا صبش صابر لوازمه ازافی رو فروخت واومد پیش ما زنم براش یکی از کشوهارو خالی کرد لباسای صابرو مرتب چید تو کشو
من کس ندیده ای نیستم
دختر همسایه ما با من رفیق شد و دو سه سالی دوست دختر دوست پسر بودیم و روز های خوبی باهم داشتیم لب و بمال بمال و این حرفا.تا اینکه این دختر همسایه ما ازدواج کرد و تا اینکه از شوهرش بنا بر مسائلی جدا شد و یه بچه ۳ ساله ام ازش داشت.من ادم کس ندیده ای نیستم اگر دختری یا زنی تو دسترس نباشه جقم زدم ولی همیشه کس بوده این دوست دختر سابق من که طلاق گرفت اگر بتونم دوباره باهاش مچ شم حتما موفق به سکس باهاش میشم.بعد از جداییش ارایشگاه باز کرده بود و یه روز از تابلو مغازش شمارشو پیدا کردمو بهش سکس ایرانی زنگ زدم.وقتی فهمید منم کلی ذوق کرد کم کم طی چند روز تونستم باهاش در مورد مسائل سکسی صحبت کنم. میرفتیم دور دور و تو مسیر میبوسیدیم همو و لذت میبردیم.تا اینکه مستقیما به هم دیگه ابراز کردیم که باهم سکس کنیم و فقط مشکل مکان داشتیم که اونم ردیف کردم.حالا چجوری؟ خونه اینا نزدیک ما بود و یه شب قرار گذاشتیم برم خونشون

اوج شهوت و لذت

آبش سرازیر شده از کسش
یکم ریلکس که شدیم همو بغل کردیم و لب همدیگه رو خوردیم و بهم میگفتیم کجا بودی این مدت ها؟ تیشرتم در اوردم و شلوارمم باز کردم اونم بالا تنه شو دراورد و با سوتین بود دو تا سینه سفید بلوری پشت یه سوتین قرمز.بدن تراشیده و رو فرم.منم که فیتنس.شلوارمم از پام دراوردم.وقتی دیدمش با ست قرمز سوتین و شرت روانیش شدم.عالی بود.کم کم با زور و زحمت شرتشم دراوردم و به زور یخشو آب کردم.منم لخت لخت شدم و لب و لوچه خوردنا شروع شد.همه جای بدن همو میخوردیم و تمام مدت چشمای جفتمون بسته بود انگار تو این دنیا نبود دو سالی میشد رابطه ای نداشت بعد طلاقش.منم که قرص خورده بودم و هیچی حالیم نبود.همه جای همو میخوردیم.از گردنش شروع کردم خوردم و رسیدم به سینه هاش هی میخوردم و میمالیدم اونم صداش دراومده بود و زیر لب زمزمه ریزی میکرد میگفت ادامه بده و اینکارو کن اونکارو کن رفتم با زبونم رو شکمش شکمشم لیس زدم رفتم سراغ اصلی کاری.اومدم بخورم براش که گفت نخور خیس خیس شدم شاید بدت بیاد گفتم اشکال نداره.زبونم کردم توش دیدم راس میگه آبش سرازیر شده از کسش یکمی بازی کردم با کسش و انگشت کردم توش که نوبت اون رسید پرید روی من و منو خوابوند رو تخت اینبار اون گردن منو میخورد و با حرص و شهوت سینمو میمالید و چنگ میزد.روانیم کرده بود با کارش.رفت پایین و نوک سینه منو زبون میزد و سرآخر گفتم ساک میزنی؟

تخمامو کرد تو دهنش

سر کیرمو کرد تو دهنش
اینقد شهوت وجودشو گرفته بود که نمیتونست چشاشو باز کنه و عادی نگاه کنه.شهوت میبارید از چشاش
یه حال عجیبی داشت.بدون اینکه چیزی بگه رفت پایینتر و سر کیرمو کرد تو دهنش و با یه دست کیرمو نگه داشته بود کمکش کردم درست ساک بزنه و گهگاهی خودم تلمبه میزدم تو دهنش کیرمو اوردم سرشو گذاشتم روی خط کسش و با آب کس خودش کیرمو روی خطش به بالا و پایین سر میدادم اینقد لیز بود که حد نداش اومدم بزنم توش که کیرم به سختی رفت سرش تو.تا به عمرم کس به این تنگی ندیده بودم.کیر من زیادم بزرگ نیست معمولیه.در حدی که هر کسی رو ارضا میکنه راحت اما کیر من اینقدم بزرگ نبود که تو کس این نره کم کم جاش کردم توش و دیگه دوست دخترمو باید روی ابرا پیدا میکردی بس که داشت کیف میکرد.منم که کیرم تو کسش داشت خفه میشد رسما ۴۰ دقیقه با هر روشی که بلد بودم کردمش.خیس عرق شده بودیم جفتمون و در اوج شهوت و لذت به سر میبردیم.خلاصه بعد ۴۵ دقیقه سکس پر حرارت احساس کردم آبم داره میاد.گفت بریز توش با تمام توانم تو کسش ارضا شدم و تمام آبم ریختم توش
verified profile,blonde,sexy,milf,doggystyle,lingerie,POV,french,huge-ass,big-ass,couple,amateurs,reverse-cowgirl,round-ass,pawg,big-butt,big-booty,point-of-view,fat-ass,perfect-body,gros-cul

From:
Date: March 17, 2020