زازی اسکایم کوس کش سیاه زنمو گایید داشتم بهش بدم رفتم باهاش هماهنگ

0 views
0%

کوس کش سیاه زنمو گایید

اون موقع طبقه بالای خونمون خالی بود و علیم هی میگفت بریم اونجا ماساژ بدم…ک روز جور شد و بهش گفتم.. کسی خونه نبود و میدونستم تا حداقل 4 ساعت دیگه نمیان…علی اومد با کلی ترس و استرس از همسایه فضول به سختی اومد داخل. رفتیم بالا خیلیم سرد بود فقط چون این روزا خونمون شلوغ بود و من نمیتونستم درس بخونم ی پتو و بالش و زیر انداز تو یکی از اتاقا گذشتت بودم ک وقتی میرم بپیچم دور خودم و بشینم بخونم. علی رو هم بردم همونجا کنارم نشست دستمو گرفت موهامو بوسید و میگفت اگه تو درسا گیر داشتی بهم بگو اخه هم رشته بودیم. منم غر میزدم سردمه علی بلند شد پتو رو اورد انداخت روی پاهام خودشم نشست و منم چسبیدم بهش و روی پای اونم انداختم… علی دستشو دورم حلقه کرد و ی لحظه باهم چشم تو چشم شدیم نگاهش به لبام بود ک وسط حرف زدنم یهو بوسید منو خدا میدونه یهو چه داغ شدم تنم گرم پرم شد چشمامو بسته بودم اما چون خیلی حس خوبی بود دوس داشتم بازم باشه علی هم ک خیالش راحت شد از برخورد من باز
کاندوم خریدم و حسابی آماده شدم
فردی بد ذات خلافکار یک ذره پول دار چاقو کش و در کل خلافکار بود منم دوست داشتم بهش بدم رفتم باهاش هماهنگ کردم اونم قبول کرد رفتم کاندوم خریدم و حسابی آماده شدم

کوس کش سیاه زنمو گایید

با کاندوم که حال نميده
رفتم پیشش رفتیم تو خونش بعد کاندوم رو دادم بهش اونم کاندوم رو ازم گرفت و پرت کرد اونور و گفت هه هه هه با کاندوم که حال نميده بعد اومد منو خوابوند روی زمین تف مالی کرد کونمو بعد انگشت مالی کرد بعدش یک ذره کیر سکس ایرانی مالی کرد بعد هل داد تو قبلا با خیار

دوتایی زنمو کردیم ,کوسش گشاد شه

کیر مالی کرد
یه ذره خودمو گشاد کرده بودم بعد تلمبه میزد تند تند گراز دیر انزال یه چهل دیقه تلمبه زد بعد بعد تموم آبشو ریخت توم بعد اون جریان هم ده بار دیگه هم بهش داد هر بار کاندوم میووردم و اونم کاندوم رو پرت میکرد
verified profile,sex,blonde,milf,amateur,homemade,curvy,POV,big-ass,voyeur,family,caught,shy,taboo,peeping,lucky,stepmom,stepmother,stepson,point-of-view,big-natural-tits

From:
Date: March 19, 2020