مژگان خانوم کون قنبل کرده داگی بکنمش کس گیر بیار منم آبم رو با پول

0 views
0%

مژگان خانوم کون قنبل کرده داگی بکنمش

م روی ممه,هام اروم روش مب کشید سرش زده بود بیرون و علی هی میگفت واااای ازم اجازه گرفت پیرهنمو دراره وقتی دراورد دوباره لبای قلوه ایشو رو لبام گذاشت دستشم روی ممه چپیم بود. و اروم فشار میمداد… من گفتم بسه و بزور بلند شد از اون ب بععد بحثامون خیلی سکسی شد و اونم خیلی تشنه من شده بود… بعد از چند روز خونشون خالی شد من رفتم پیشش رو مبل نشستم کنارم نشست بغلم کرد خودم رفتم رو پاش نشستم از هم لب میگرفتیم و اونم نازم میکرد رفت سراغ گردنم و بوس میکرد و میلیسید مانتومو در اورد انداخت کنار ی تاپ قزمز تنم بود دوبنده بود و چاک ممهام پیدا بود ممهام گردن و سفت و نوکشون وقتی تحریک میشم بیرون میزنه و سفت سفت میشه از زیر سوتین کاملا سرشون پیدا هس تاپمو ک در اورد با این صحنه رو برو رو شد با انگشتاش نکشونو گرفت و فشار داد منم داشتم میمردم از خوشی سوتینمو کشید بالا و ممها افتاد بیرون با دستاش گرفتشون محکم بهم فشارشون میداد درد داشت اما لذت بخش یود ممه چپیمو با دو دست گرفت فشار داد تا فقط نوکش بالا باشه و کرد تو دهنش دقیقا عین الوچه داشت میخورد و میمکشید میسرخت سرش میگفت میخوام خوشگلش کنم و منم اه و نالم بالا بود حسابی میکشی

مژگان خانوم کون قنبل کرده داگی بکنمش

امیر از تو بیضش میریزه تو شکمش
داشتم برای تنوع با دستم چپم جق میزدم که یکهو امیر تانکر زنگ زد و گفت: الو کیرم تو پرده پروستاتت یه جنده گیر بیار که یک ماهه آبم رو خالی نکردم الان حس منبع آب شهر قم رو دارم. منم گفتم: برو شیر دستشویی رو ساک بزن کله قندی. پولم کجا بود مفت کُن. هر دفعه مفت میکنی در میری.
گفت:کیرم تو کیف پولت. هزینه جنده با من تو فقط یه شاه توت گیر بیار ببخشید یه شاه کس گیر بیار منم آبم رو با پول جنده رو پرت میکنم تو صورتت. گفتم:آبت رو جمع کن که آب هست ولی کم هست مرتیکه گوز مغز.
خلاصه ما هم دربه در دنبال یه جنده گرون می‌گشتم چرا که مکان از من بود و پول از امیر. اولین شماره جنده ای که گیر آوردم اسمش نازی آبخالی کن بود.
زنگ زدم گفتم : ببخشید شماره نازی آبخالی کن هست. که دیدم یه صدای کامپیوتری گفت: برای جق خالی عدد یک برای ساک عدد دو برای دخول از جلو عدد سه برای دخول از عقب عدد چهار برای دخول از هرجایی عدد پنج برای تمام سکس ایرانی سرویس عدد شش برای وصل شدن به صندوق رسیدگی به شکایات و انتقادات عدد هفت را بفشارید منم نامردی نکردم و دکمه تمام سرویس رو زدم که گفت:با تشکر از حسن انتخاب شما نوبت شما 69 روز بعد معادل تاریخ 4 تیر 97 میباشد و مبلغی به هزینه سی میلیون ریال به شماره کارت اعلام شده واریز نمایید. منم با خودم گفتم یا خدا تا اون موقع آب امیر از تو بیضش میریزه تو شکمش و خودحاملگ

کردن دوست دختر کوس تنگ از واجبات است

ی بهش دست میده
زنگ زدم یه جنده دیگه که اسمش سارا انگولک بود. گفتم ببخشید شماره سارا انگولک هست؟ که یه صدای لات گونه گفت: خودم هستم خوشگله. گفتم ببخشید یه نوبت می خواستم. گفت مرتیکه کیر فندقی مگه زنگ زدی مطب دکتر مغز و اعصاب. بیام اونجا با پوست کیرت دسته کلید چرم بسازم منم گفتم ببخشید چرا به شما میگن سارا انگولک عادت دارم موقع کار دستم رو تا مچ کنم تو کون شریک جنسیم.جاکش
عصبانی گفتم تخم فشنگی یه شماره جنده درست و حسابی بده.
اینا انگار کارمندهای اخراج شده برازر هستن. یا شماره یه جنده درست و حسابی بده یا میگم امیر جوری آبت بده که محلتون رو سیل ببره.

دستم رو تا مچ کنم تو کون شریک جنسیم
خلاصه یه جنده معمولی گیر اوردیم و قرار رو گذاشتیم. منم زنگ زدم امیر و گفتم: کیرت رو غلاف کن که قرار رو گذاشتم. بعد از ظهر کیرکشان با پولت میای خونمون. خلاصه منو امیر تو خونه نشستیم و منتظر زنگ خونه بودیم. زمان می‌رفت و می‌رفت ولی جنده نمیومد. منم زنگ زدم بهش گفتم کجایی پس سه ساعته کیرمون رو صابون زدیم. اونم گفت ده دقیقه دیگه اونجا هستم. خلاصه نیم ساعت دیگه کیر شدیم بعد از مدتی صدای آه و اوه از واحد روبرویی بلند شد
من تو مغزم یه فلش بک زدم به عقب و فهمیدم موقع آدرس دادن حواسم نبوده و شماره واحد روبرویی رو پیامک کردم. موضوع رو به امیر با ترس گفتم که امیر گفت:آخه فلج مغزی حواست کجا بود. هیپوتالاموس مغزت رو بدن سگ بخوره تا یک هفته سگه صدای گاو میده. آبم تو سلول های صورتی مغزت.
منم با دستپاچگی گفتم حالا چیزیه که شده. الان چکار کنیم؟
گفت: هیچی نگو فقط بیا.
دیدم سریع رفت در خونه همسایه رو زد.
مرده با یکی دو دقیقه تاخیر در رو باز کرد و گفت بله بفرمایید
امیر گفت: آقا ما سفارشمون اشتباهی اومده به آدرس شما لطفا جنسمون رو بدید.
مرده گفت من چیزی تحویل نگرفتم سفارشتون چی بوده؟
امیر با خونسردی : آقا اون چیزی که دارید روش تلمبه می‌زنید مال ماست ردش کن بیاد.
آقا تلمبه چیه تو چی میگی واسه خودت
امیر عصبانی گفت: نگاه کن جنده دزد. من یکماه هست که نزدم یا جندمون رو میدی یا جوری آبم رو میریزم رو کله کچلت که دیگه نیاز به کاشت مو نداشته باشی. همسایه هم فهمید خودش رو زد به خریت رفت خونه در رو هم بست. ما هم کیر از پا درازتر برگشتیم خونه. تا یه نقشه فوق تخمی تخیلی دیگه طراحی کنیم.

شماره جنده درست و حسابی بده
امیر گفت:من تا آبم رو تخلیه نکنم امروز از اینجا نمیرم منتظر میمونم جنده بیاد بیرون. خلاصه ده دقیقه دم در نشسته بودیم و منتظر بودیم که یه داف خوشگل از آسانسور اومد بیرون و خواست در خونه همسایه جنده دزدمون رو بزنه که امیر سریع گفت ببخشید با کی کار دارید. گفت با آقای میرزایی که امیر گفت خودم هستم بفرمایید. طرف هم گفت: پس شما هستید. آقا چقدر سر قیمت چونه می‌زنید. میدونید نرخ الان چنده. اگه پول ندارید با یه صابون ارزون کارتون رو راه بندازید. خلاصه ما هم سریع دو هزاریمون افتاد و فهمیدیم زود قضاوت کردیم و همسایه سفارشش رو با سفارش ما اشتباه گرفته. خلاصه جنده رو بزور بردیم خونه. امیر فرصت نداد و تا ته گذاشتش تو کون طرف. دختره هم کلی دست و پا میزد جیغ میزد که امیر دست جلو دهنش گرفته بود که صداش بلند نشه. به امیر گفتم تا حالا جنده اینقدر مقاوم ندیدم که امیر گفت جدیدا واسه اینکه حال بیشتری به مشتری بدن ادا تنگارو در میارن. خلاصه امیر آبش رو تو کون طرف خالی کرد و نوبت من شد و تا کیرم رو کردم تو کون یارو انگار کیرم رفته تو جکوزی. سریع دراوردم و دو فحش نثار مادر مرحوم امیر فرستادم و از یه سوراخ دیگه شروع کردم. منم خودم رو خالی کردم.
بعد از کار دختره زانو غم بقل کرده بود و داشت گریه میکرد که امیر گفت بابا تو دیگه خیلی تو نقش هستی، باید بازیگر می شدی
دختره با بغض و گریه گفت: پدر سگ ها من مدیر فروش کارخونه صابون سازی هستم و اومده بودم قرار داد کاری با آقای میرزایی ببندم.
امیر گفت: چرا کس میگی
گفت:میرزایی فروشنده مواد شوینده هست و اون روز خیلی رو قیمت صابون چونه میزد.
وقتی که این حرف رو شنیدم، سریع خودم رو زیر یه گولاخ خلافکار تصور می‌کردم که تو سلول زندان تا دسته فرو کرده داخلم و من با یه لبخند ملیح و کون گشاد به گذشته ها فکر میکردم
verified profile,sex,fucking,blonde,fucked,milf,amateur,homemade,curvy,horny,massage,family,reality,taboo,cum-in-mouth,step-son,step-mom,natural-tits,home-video,step-mother,while-dad

From:
Date: March 19, 2020