به دوست شوهرم کوس دادم چون کیرش بالا بود

0 views
0%

به دوست شوهرم کوس دادم چون کیرش بالا بود

نباشم و واقعا پسر خوبی بود اولین دیدارمون شد وقتی ک اون امتحان داشت و من ب بهانه ی اینکه برم ب یکی از دوستام ریاس یاد بدم باهاش رفتم دانشگاه, چرا دروغ اما وقتی دیدمش جا خوردم چون عکسی ک داده بود ی عکس جمعی بود و قرار بود مت حدس بزنم ک کیه و من اشتباه حدس زده بودم … کلا متفاوت بود ی پسر تقریبا سفید با چشمایی ک میشه گفت سبز بودن ی پیرهن استین کوتاه تنش بود سوار شدم و رفتیم خدایی خوشم نیومد ازش قرار شد اون بره امتحانش رو بده و منم برم ی جا درسمو بخونم ک چون ازش بدم اومده بود گوشیمو سایلنت کردم و وقتی جزومو خوندم خودم رفتم سوار سرویس شدم ک برم و از عدم خوابیدم تا جواب ندم خیلی زنگ زده بود و نگران شده بود. وقتی برگشتم و جوابشو دادم گفتم خواب بودم و اونم گفت هر جا ک فک کنی رو گشتم و خیلی نگران شدم. من بهش گفتم دوس ندارم تو رابطمون احساس باشه خلاصه یک تابستون گذشت و ما فقط یبار همو دیدیم اونم باز توی دانشگاه و من چقدر همونم ناراحت شدم….ترم مهر شد و خواستیم بریم دانشگاه باهم میرفتیم اما تو سرویس کنار هم نبودیم

به دوست شوهرم کوس دادم چون کیرش بالا بود

با دست دیگه اش کیرمو‌گرفت
من الان ۳۸ ساله هستم فکر میکنم هشت سالم بود که یه شب دختر عمه ام رویا که از من ده سالی بزگتر بود و‌با خانواده ما صمیمی بود شب خونه ما موند و‌کفت میاد اتاق من می خوابه منم موقع خواب متوجه شدم کنار من رخت خوابشو پهن کرد اون موقع تخت نداشتیم منو‌معمولی بغل کرد یکم قربون صدقه ام رفت بوسم کرد بعد دیدیم یهو دست کرد تو‌ شلوارم کیرمو گرفت راستش خجالت سکس ایرانی کشیدم ‌دشتشو نا خود آگاه زدم کنار خوب زورش از من بیشتر بود دستمو‌گرفت با دست دیگه اش کیرمو‌گرفت گفت یکم می خوام باش بازی کنم یکم با کیرم ور رفت سفت شد کم‌کم‌خوشم اومد کیرم راست شد شلوار خودشو کشید پایین

جوجه ایرانی کیر بزرگ ساک میزنه

شروع کردم کیرمو مالوندن به کسش
تا زانوش شلوار منم کامل در اورد منو‌بغل کرد نشوند رو شکمش یکم تپل بود بعد منو‌یکم کشوند عقب کیر می خورد به کسش نا خود گاه شروع کردم کیرمو مالوندن به کسش میگفت آفرین یه چند بار کیرمو‌مالوندم اب که نداشتم ارضاع شدم از روش که سوار بودم بعد ارضاع بی جال شدم سرخودم‌بغلش گرفتم تو بغل بوسم کرد گفت به کسی نگیا بعد اون دو سه بارم یه استخر کوچک داشتیم تو خونه یه ‌قتایی که تنها می شدیم بیرون استخر تاق باز می خوابید

راه کسشو نمی دونستم کجاست
می گفت کیرتو‌کن تو کسم خیلی حشری بود تو اوج بلوغ بود من حتی راه کسشو نمی دونستم کجاست تا نصفه میکردم ارضاع می شدم راستش خودم هم کم‌کم‌ خیلی خوشم اومده بود تا اینکه شوهر کرد و‌حسابی خودش رو زد به اون راه اصلا اینقدر به ر‌وی نودش نیاورد که خودم هم بعضی موقع فکر می کنم خواب بود ولی یه واقعیتی بود که تو زندگی من اتفاق افتاد
verified profile,blonde,milf,doggystyle,natural,amateur,homemade,curvy,POV,american,family,reality,taboo,stepmom,stepmother,stepson,perfect-ass,point-of-view,home-video,big-natural-tits,step-son-fucks-step-mom

From:
Date: March 19, 2020