لخت شد,من حشریتر شدم جور کردم سریع زنگ زد گف

0 views
0%

لخت شد,من حشریتر شدم

یه روز که رفته بودم استخرداشتم شنا میکردم یه پسر جون صدام زد گفتم بفرمایید گفت ببخشید میشه به منم کرال یاد بدین گفتم بهتون نمیاد بلد نباشین گف بلدم به خوبی شما نه گفتم باشه شنا کن ببینم چطوری بلدی در کل یه مقدار ایراد داشت موقع شنا رو اب نبود مجبور شدم از زیر نگه دارم تا بیاد رو اب داشت دستو پا میزد که یه لحظه کیرش رفت تو دستم چه کیری یه کیر نرم ولی خیلی بزرگ ازم معذرت خاهی کرد و ادامه دادیم توجه که بهش کردم دیدم عجب بی افی میشه واسه زنم یه پسر 29 ساله قد بلند با بدن سبزه عضلانی با کیر واقعا بزرگ خلاصه سانس تموم شد اومدیم بیرون ازش پرسیدم اهل کجایی گفت کیش گفتم اینجا چیکارداری گف دانشجوی ترم اخرم 2 ماه دیگه درسم تموم بشه میرم خلاصه باهاش گرم گرفتم گفتم باید امشب بیای شام خونه ما از اون انکار از من اصرار بلخره راضی شد به زنم شراره پیام دادم که یه کیر برات جور کردم سریع زنگ زد گف نوید چی میگی تو شهر خودمون گفتم اره گف کی گفتم یکی از دوستام گف دیونه شدی ابروریزی

لخت شد,من حشریتر شدم

خیلی سكسی
از اونجا شروع میكنم كه چجوری مخشو زدم هر روز میرفتم تو یه كافه ای تو میدان ونك سه سالی بود اونجا میرفتم یه دختری به اسم مبینا می امد اونجا ٢٠سالش بود اندام خیلی خیلی سكسی داشت تصمیم گرفتم به هرطریقی بهش شماره سکس ایرانی بدم یه روز روبرو میزش نشستمو بهش یه چشمك زدم بلند شد رفت بیرون رفتم پشت سرشو شماررو دادم بهش قرار شد فرداش بریم بیرون

جنده بازی عاقبت نداره

سریع منو لخت كرد
همون اول لبرو گرفتم بعد رفتیم كافه دوماه هرروز باهم میرفتیم كافه كلی صمیمی شده بودیم كه روز تولدم رسید رفته بود ارایشگاه چه چیزی شدع بود از ده صب امد خونه كیك اینارو اوكی كرد تا ساعت ٩شب مهمونا رسیدن همش بغلم میكرد پیش دوستام بوسم میكرد كه بعد دوستم مشروب اورده بود مشروبو خوردیم كاملا مست بودیم هممون ساعت شد ١٢همه رفتنومن موندمو عشقم رفتیم تو اتاق همین كه رسیدیم محكم بغلم كرد و سریع منو لخت كرد

خودشم لخت شد لبمو یه جوری میخورد باور نمیكردم منو انداخت رو تختو كلا بدنمو داشت میخور گردنمو جوری كبود كرده بود كه جاش مونده بود من حشریتر شدم برگردونمش رو تختو انقد خوردمش كه داد میزد بهش گفتم پرده داری نمیخوام پردتو بزنم لاپایی زدم ابم امد

From:
Date: March 17, 2020