خود ارضای دختر ‌ایرانی با سینه و کوسش

0 views
0%

خود ارضای دختر ‌ایرانی با سینه و کوسش

آیدا و آیدا رو پرت کرد اون طرف و بدون خداحفظی رفت.آیدا اومد در رو روی من باز کرد.دیدم صورتش سرخه سرخه و داره گریه میکنه.منم گفتم تا تو باشی از این کارا نکنی!آیدا گفت:نامرد نیومدی نجاتم بدی؟گفتم جلو زن مردم میومدم که فتنه میشد!!!!
خلاصه این داستان تموم شد و 1 ماه گذشت.آیدا خیلی از دست سمیرا و فاطمه و دخترش و خواهرشوهراش عصبی سکس ایرانی بود و هر وقت فاطمه رو میدید یه حال و احوال پرسی خشک و خالی هم نمیکرد.تا این که

خود ارضای دختر ‌ایرانی با سینه و کوسش

بعد از نیم ساعت که سمیرا کون و پا داد به خورد زنه من ساکش رو برداشت و گفت دیگه من دوستی به اسم آیدا ندارم.آیدا نگاش کرد و گفت خیلی پررویی جنده!من رو جلو شوهرم گاییدی حالا طلبکاری؟؟؟دوباره سمیرا اومد جلو آیدا و پاهاش گذاشت روی صورت آیدا!!!!!آیدا گفت باشه گوه خوردم از کونتم که خوردم.بسه!!!!سمیرا تمومش کرد و با کف پاش محکم زد توی دهن

کلیپ خود ارضایی داف توپ ‌ایرانی

عرق کون و پا بخوری!!!!آیدا گفت:تو رو خدا کون دیگه نه!!!!!در همین حین سمیرا شلوارش رو در آورد و نشست روی صورت آیدا!!!!!آیدا داد میزد:کون بو گندوت رو از روی صورتم بردار سمیرا جنده!!!!!اوففف……….بوی گوه میده……….اوفففففف……..عرق کونت بوی گوه میده!!!!!

homemade,analsex,moaning,iran,persian-sex,iranian-girl,iran-analsex

سکس خارجی

From:
Date: February 26, 2020