کیرش خیلی خوش بو بود دوستم و صدا میکنم بیاد و جرت

0 views
0%

کیرش خیلی خوش بو بود

گذشت ما فرداش دوباره با هم قرار گذاشتیم این سری بهش گفتم من شرکت کلی کار دارم اگه میشه بیا اینجا از اینجا میریم بیرون اونم دیگه یه جورایی خیالش راحت شده بود اومد شرکت وقتی اومد و چادرش رو در اورد یه مانتوی تنگ پوشیده بود ینی بد تو کفش بودم یه چند دقیقه که نشست دیگه نتونستم تحمل کنم کارمو نیمه کاره ول کردم رفتم نشستم بقلش رو کاناپه بهش گفتم خانم خوشگلم چطو مطوری باهاش که صحبت میکردم یه خانمم میبستم در کونش اونم خوشش میومدو میخندید خلاصله دیگه نتونستم تحمل کنم بقلش کردم اولش مقاومت کرد گفت نه و این حرفا گفتم تو دیگه زن منی هیچی نگو بعد که بقلش کردم بوسیدمش رفتم سمت لباش لبای قلوه ایش داشت اتیشم
خیلی کیرش کلفت بود خیلی
دیدم با شورت و یک رکابی نشسته خوب تعجبی هم نداشت ویلای خودش بود و با ما هم آشنا شده بود ولی خوب چیزی که عجیب بود کیرش بود که داشت منفجر میشد و با دستش میمالیدش البته متوجه من نبود چون ویلا دوبلکس بود من از بالا می‌دیم و کیرش و گاهی در می‌آورد و باز میکرد تو شرتش یک کیر کلفت و خرکی داشت که البته به هیکلش میخورد . دیدم زیاد فرقی نکرده از بودن یا نبودن من لم داده کیرشم شق کرده خفن دیگه کم کم متوجه شده بودم این میخواد من و بکنه که گفت من خیلی دوست دارم با پسر های خوشگل و درجه یک باشم, ریدم به خودم داره کیرشو از روی شورت میماله و تکون میده واسم گفت تا حالا سکس با مرد داشتی گفتم نه بابا بدم میاد متنفرم گفت چون نداشتی این و میگی اگر نه سکس ایرانی که الان داشتی واسم ساک میزدی. اومد نزدیک تر و دست انداخت دور گردنم منم خیلی جدی و با ترس گفتم واقعاً بدم میاد با لحن جدی اونم کاملاً بی تفاوت یک پیک دیگه خورد و گفت کم کم خوشت میاد شروع کرد به خوردن گردنم واقعاً حالم داشت بهم میخورد ولی من لاغر و نحیف با اون گولاخ اصلا جایی برای گوه خوری هم نداشتم تو همین حال و هوا بودم که کیرش و کامل در آورد,من واقعا بدم میاد گفت خفه شو بابا دوستم و صدا میکنم بیاد و جرت بدیم ۲ نفره

کیرش خیلی خوش بو بود

داشتم با خودم به این فکر میکردم که اومدم شمال کس بکنم حالا باید کون بدم
رسول هم داشت من و می‌بوسید و کیرش و میمالوند دهنش بوی مشروب میداد مثل خودم و هی نزدیک تر میشد به صورتم داشتم بالا میاوردم دستم و گذاشت روی کیرش یک کیر کلفت و یکم کج و بسیار داغ داشت منفجر میشد کیرش و فقط می‌گفت جون چه کونی هستی ,مثل یک جوجه تو دستش بودم تیشرت و که راحت در آورد شروع کرد به میک زدن سینه هام و خوردن شکمم که من فقط قلقلکم می‌آمد و حس خواصی نداشتم تا اینکه پا شد جلوم ایستاد و گفت بخورش کاملا مست بود منم نیمه مست منم اصلاً دهنم و باز نمیکردم اونم کیرش و میزد به لب و دهن و صورتم خیلی کیرش کلفت بود خیلی ..

سینه هاش منو به اوج شهوت رسوند

عزیزم بخور کیر من و بخور
گفت بخورش زود میاد منم گفتم فقط میمالمش نمی‌خورم خیلی جدی و پرو گفت گوه میخوره مادر جنده بهم بر خورد و گذاشتم رو حساب مستی و شهوتی بودنش شروع کردم به جلق زدن براش ولی قانع نمیشد می‌گفت باید بخوریش داشتم دیوانه میشدم کیرش جلوی صورتم بود و فشار میداد به لبام ولی کیرش خیلی خوش بو و بدون مو تمیز بود یکم دهنم باز شد که اولش لیس بزنم ببینم چجوریه یک آه کشید. گفت آره عزیزم بخور کیر من و بخور, باورم نمیشد دارم اینا رو می‌شنوم یک کیرم جلوی صورتم که قرار بود بخورمش دهنم و باز کردم و اونم حول داد تو دهنم خیلی آروم ساک میزدم و جالب بود هیچ مزه ای نداشت فقط خیلی لیز بود فکر نمی‌کردم کیر خوردن اینجوری باشه داشت ناله میکرد منم نمی‌دونم چرا دوست داشتم حال کنه حالا که دیگه دارم براش ساک میزنم دستاش رو سرم بود و کیرش تو دهنم داشت تلمبه میزد ولی نه جوری که اذییت بشم نمی‌دونم چرا کیرم شق شده بود و حسابی حشری شده بودم در حد مرگ …
کیر شو در می‌آورد دوباره میکرد تو دهنم منم همراهی میکردم باهاش و اونم آه آه میکرد و حال میکرد کیرش و در آورد گفت لیس بزن تخمها رو ولی نمیشد به خاطر همین نشست رو مبل و من جلوش رو مبل نشستم شروع کردم خوردن تخمهاش ولی اصلاً بو نمیداد داشتم حال میکردم حتی جوری با لذت می‌خوردم که گفت چته وحشی دردم گرفت مادر جنده دیگه از فحش دادنشان لذت می‌بردم و ناراحت نمی‌شدم کیر می‌خوردم و ساک میزدم مثل یک دختر حرفه ای داشتم ساک میزدم اونم حال میکرد تو همین اوضاع گفت بخورش میخواد بیاد تند تند بخورش با دست هم بزن نصف کیرش و می‌خوردم نصفشم تو دهنم بود تا اینکه عضلاتش سفت شد و آبش با شدت ریخت روی لب هام و یک کم تو دهنم یک آب غلیظ و به طرز جالبی شیرین
آماده کون دادن شو نترس دردت نمیاد همینجوری که ساک میزدم اونم انگشتش تو کون من بود تا بتونه اون کیر و جا کنه با کرم اول یک انگشت بعد ۲ انگشت و الی ۴ تا که دیگه دردم گرفته بود خیس عرق شده بودم که دیدم پاشد

کون نمیتونم بدم ,سر کیرش و آروم فشار داد
دوست داشتم واسش ساک بزنم خیلی حال میداد من و دمر گذاشت یک بالشت زیر شکمم و نشست رو کونم سر کیرش و کرم زد و تف انداخت آروم فشار داد تازه فهمیدم چه کیر کلفتی داره داشتم جر می‌خوردم فقط دوباره در آورد کرم زد تف زد انگشت کرد ایندفعه رفت توش به تور کامل کیر شو حس میکردم میخوره به پروستاتم داشتم حال میکردم واقعا اونم آروم آروم در می‌آورد و دوباره فشار میداد تا اینکه سرعتش زیاد شد و گفت ایندفعه آبم دیر میاد خواهر کسه از فحش دادنش لذت میبرم و اونم بی رحمانه میکوبید تو کونم واقعاً لذت بخش بود دیگه منم دوست نداشتم که زود تموم بشه حسم عالی بود بد جور داشتم کون میدادم تمام فضا صدایی شدید برخورد خایه هاش با کونم بود و محکم با دست میکوبید به کونم فکر کنم کبود شده بودم من و برعکس کرد از روبرو پاهامو داد بالا سر شونش و کرد تو کونم محکم میکوبید خیلی محکم داشتم دیوانه میشدم ضمن اینکه اونم داشت کیرمو میمالید حس کردم داره ارضام می‌کنه گفتم داره میاد اونم همین و گفت ابم و ریخت رو شکمم آب خودشم تا قطره آخر ریخت تو کونم یک لب طولانی گرفتیم
anal,pussy,blonde,ass,wife,domination,bdsm,hard,cu,loira,esposa,buceta,sadomasochism,sadomasoquismo,tapa,bater,masoquista,apanhar,casada-mg,loira-mg

From:
Date: March 17, 2020