من عاشقش بودم ولی بد کردمش انگار منتظر من بود و گفت

0 views
0%

من عاشقش بودم ولی بد کردمش

یه روز که رفته بودم استخرداشتم شنا میکردم یه پسر جون صدام زد گفتم بفرمایید گفت ببخشید میشه به منم کرال یاد بدین گفتم بهتون نمیاد بلد نباشین گف بلدم به خوبی شما نه گفتم باشه شنا کن ببینم چطوری بلدی در کل یه مقدار ایراد داشت موقع شنا رو اب نبود مجبور شدم از زیر نگه دارم تا بیاد رو اب داشت دستو پا میزد که یه لحظه کیرش رفت تو دستم چه کیری یه کیر نرم ولی خیلی بزرگ ازم معذرت خاهی کرد و ادامه دادیم توجه که بهش کردم دیدم عجب بی افی میشه واسه زنم یه پسر 29 ساله قد بلند با بدن سبزه عضلانی با کیر واقعا بزرگ خلاصه سانس تموم شد اومدیم بیرون ازش پرسیدم اهل کجایی گفت کیش گفتم اینجا چیکارداری گف دانشجوی ترم اخرم 2 ماه دیگه درسم تموم بشه میرم خلاصه باهاش گرم گرفتم گفتم باید امشب بیای شام خونه ما از اون انکار از من اصرار
اولین سکسمون
چنتا دوس دختر از شهر خودمون داشتم که باهاشون سکس کرده بودم ولی زیاد زن گیر نمیومد و مجبور بودم از پشت با دخترا حال کنم گذشت و ما دوست شدیم و قرار شد برا عید که من خونه گرفته بودم بیاد خونه من.. عصری موقع رفتن گفتم میشه بوست کنم و اون اجازه داد. من خوابوندمش زمین و ازش لب گرفتم. الناز شمارمو داده به دختر داییش که منو سره کار بزارن. غافل ازینکه دخترداییش با تعریفای الناز ازم خوشش اومده. مهسا دخترداییش 21 سالش بود و متاهل. ولی من تا لحظه ای که رفتم خونش نمیدونستم متاهله و دختر دایی سکس ایرانی . خلاصه من روز قرار رفتم خونش دیدم کپی النازه و اولین سکسمون اتفاق افتاد. تقریبا 1 سال باهاش بودم من یه شب بهش گفتم که دیگه تحمل ندارم بیا خونمون اونم انگار منتظر من بود و گفت فردا صب من گوش به فرمانتم. فردا صب اومد خونه ما و بعد 4 سال من گفتم بیا بغلم و یه بغل سفت گرفتمش. من عاشقش بودم. بهش گفته بودم لباس ست بیار.

من عاشقش بودم ولی بد کردمش

یه کوس سفید با لپای صورتی
رفت حموم و نیم ساعت بعد رفت تو اتاق من و یه شورت و سوتین سبز با یه دامن زرد بالای روناش پوشید و اومد پیشم. مث وحشیا لب میخوردم و گردنشو گرفته بودم و خفش میکردم اونم چشماشو بسته بود. کشیدمش بغل دیوار و برش گردوندم گفتم بدبخت شدی الناز.. گفتم رنگ پوستت قرمز میشه کونت پاره س. اونم گفت جون. دامنشو زدم بالا گذاشتم زیر شورتش و چنتا سیلی محکم زدم حالم گرفته شد کونشو داد عقب گفت همین؟ دیگه تحمل نداستم چون کوس و کونشو ندیده بودم. بردمش رو تخت و گفتم دربیار لباساتو یا پاره میکنم گفت بکن. منو میگی درجا گرفتم با تمام زورم همرو پاره پوره کردم و لخت افتاد. یه کوس سفید با لپای صورتی که آبکی شده بود و کون قرمز. پاهاشو دادم بالا و چنتا سیلی به کوس و کونش زدم و اونم گفت ما کی ببینیم کیرتو پس.

بی مقدمه گفت دلش سکس میخواد,کوسش رو بخورم

آقا با یه حرکت کیرمو کشید بیرون کرد تو دهنش منم گفتم در بیاری سیلی میخوری. اونم انگار خوشش اومده بود هر یه دیقه میاورد بیرون و صورتشو میداد بالا و من یه سیلی میزدم. گفتم من با کوست کاری ندارم ولی کونت مال منه. گفت هردوش مال تو گفتم زمان موعوده فقط کونتو شل بگیر که گریه نکنی.. شرو کرد گفت گوه خوردم و سگتم و نمیتونم نمیشه دیگه کشید بیرون مخصوصا وقتی از پشت دراز کشیدی روش و بزور کردی توش. پاهاشو با پاهام بازتر کردمو بهش گفتم کونتو بده بالاتر. دمر خوابیده بود و من کاملا روش قفل بودم کامل دیگه خودشو ول کرده بود و میگفت کونی توام. جنده توام بکن بکن.

From:
Date: March 17, 2020