جنده خانوم کوس خیس نژاد ,بازیش گرفته

0 views
0%

جنده خانوم کوس خیس نژاد ,بازیش گرفته

بازی با کوس خیس و نرم جلو آیینه ,فیلم سکس تو اتاق خواب ,کوس مالی

سمیرا هم صورت فاطمه رو با کف پاهاش ماساژ میداد و میمالید و عرق کف پاهاش رو روی دهن و بینی فاطمه میمالید.وقتی پاهاش رو از روی صورت فاطمه برداشت صورت فاطمه سرخ و خیس شده بود.من توی اتاق کیرم سیخ شده بود و آبم داشت میومد.آیدا که داشت فیلم میگرفت به سمیرا گفت بسشه دیگه.گناه داره.فاطمه به نگاهی مظلومانه از زیر کف پاهای عرقی سمیرا کرد و گفت:تو رو خدا بسه!!!!سمیرا به فاطمه گفت:باشه تمومش میکنم ولی برای اینکه درسه عبرتی بشه برات اول کف پاهامون رو باید لیس بزنی تا این فیلم و عکس ها رو به همسایه ها

جنده خانوم کوس خیس نژاد ,بازیش گرفته

نشون ندیم و آبروت رو نبریم.فاطمه گفت مثلا به کی نشون میدین؟آیدا گفت:زن همسایه طبقه پایین یا دخترت!یا همسایه روبرویی که خیلی با جینگین.فاطمه اول شروع کرد به التماس ولی آخرش مجبور به این کار شد.آیدا و سمیرا به سینه خوابید روی زمین و فاطمه رفت جلوی کف پاهاشون و شروع کرد به لیسیدن.اول همش کف پاهای آیدا رو میخورد و اصلا طرف کف پاهای سمیرا نمیرفت.سکس ایرانی سمیرا گفت:چرا از عرق کف پاهای من نمیخوری؟

قشنگم ,بیا بخورش,کیر خورخانوم

From:
Date: March 22, 2020

One thought on “جنده خانوم کوس خیس نژاد ,بازیش گرفته

  1. Pingback: سكس زنجي

Comments are closed.