سکس جدید ایرانی کلیپ سکس حرفه‌ای ایرانی

0 views
0%

کلیپ سکس حرفه‌ای ایرانی

بر روی لبانش بدوزم ! اما نمیتوانستم حتی با دست هایم بدنش را لمس کنم
به بهانه های مختلف بهش میگفتم که چقدر دوستش دارم.
اما با جواب های خیلی معمولی طرف میشدم… این بی میلی از طرفی حرص مرا درآورده بود و از طرف دیگر بیشتر حریص میشدم تا خودم را در آغوشش ببینم
به گرگان نزدیک میشدیم … کم کم وسایل را برداشتیم و به هتلی در بهترین نقطه ی جنگل رفتیم

کلیپ سکس حرفه‌ای ایرانی

شرجی هوا میل بیشتری را به من میداد و هر لحظه به شهوت من می افزود! روز سکس اول رو خیلی عادی به شب رسوندیم و شب موقع خواب موقعیت را برای مطرح کردن خواسته ام مناسب دیدم!
ازش پرسیدم “تا حالا به سکس با من فکر کردی؟”
براش تازگی داشت این سوال ، والبته جا هم خورده بود ، اما طبق معمول با اعتماد به نفس گفت: “میزاری بخوابیم؟”

کلیپ سکس مشتی‌ با دختر هلو و ناز ‌ایرانی

بهش گفتم ” دلم میخواد لخت ببینمت ”
زیاد به من توجه نمی کرد و سرش توی گوشی اش بود
شروع کردم به سکسی حرف زدن ، گوشیش رو انداخت کناری و گفت ” میخوای لخت منو ببینی؟” منم با سر علامت تایید نشون دادم
که یهو پاشد و لباساشو درآورد

سکس زیبا

From:
Date: February 26, 2020