سکس افغاني فیلم کون کردن زن سکسی‌ ‌ایرانی خیسه عرق کف پاهای سمیرا و زنمه

0 views
0%

فیلم کون کردن زن سکسی‌ ‌ایرانی

فاطمه زیره کون سمیرا.سمیرا گفت کف پاهام رو قشنگ میلیسی و میخوری تا بزاریم بری.فاطمه هم به ناچار کف پاهای سمیرا رو میخورد و عرق کف پاهاش رو قورت میداد.وقتی فاطمه بلند شد دیدم صورتش خیسه عرق کف پاهای سمیرا و زنمه .این داستان حدود 1 ساعتی طول کشید و فاطمه وقتی میخواست بره گفت:خدا لعنتتون کنه.آیدا خانم مطمعن باش جبران میکنم.آیدا و سمیرا هم گفتن تو برو فعلا صورتت رو بشور که بوی کف پ میده و دو تایی زدن زیره خنده.خلاصه فاطمه رفت

فیلم کون کردن زن سکسی‌ ‌ایرانی

جوون دیگه همراهشن.من رفتم توی اتاق از بالای در نگاه میکردم.آیدا در رو باز کرد.دیدم دختر فاطمه کف پاش رو از کفش در اورده بود و با جورابای کثیفش زد توی دهن آیدا و رفت بالای سره آیدا و جورابش رو در آورد و کرد توی دهن آیدا و نشست روی شکم آیدا و کف پاهاش رو گذاشت روی صورت زن من!!!!!بقیه هم که اومدن توی خونه و سمیرا رو گرفتن زیره مشت سکس ایرانی و لگد.دو تا زن جوون با فاطمه خانم بودن!دو تاشون اندام های خوش فرم و خوشکل بودن.سمیرا رو گرفتن و خوابوندن روی زمین.فاطمه گفت این ها خواهر شوهرام هستن.حالا درسی به دوتاون

کلیپ سوراخ کون صورتی‌ زن ‌ایرانی

verified profile,forced,diaper,abdl,pad,diapers,pampers,pampered,diaper-girl,diaper-fetish,pannolini,diaper-punishment,pannolone,diaper-fuck,forced-by-dad,diaper-cam,change-diaper,diaper-day,diaper-dirty,diaper-love,diapers-abdl
my ass in addition to being perfect

From:
Date: February 29, 2020

One thought on “سکس افغاني فیلم کون کردن زن سکسی‌ ‌ایرانی خیسه عرق کف پاهای سمیرا و زنمه

Comments are closed.