کیرم تو کسش داشت خفه میشد رسما

0 views
0%

کیرم تو کسش داشت خفه میشد رسما

بلوند کس چاق بدون شکم خلاصه از همون اول اقا صابر کیرش باد کرد ساکو گرفت جلوش تا تابلو نشه زنم اومد با من رو بوسی کرد با صابرم دست داد کلی حالو احوال بدش جلو افتاد ما هم پشت سرش با سندلای خوشگلش تک تک را میرفت کونشم با ریتم صدا عین ژله می لرزوند صابر چشاش از حدقه بیرون زده بود اومدیم نشستیم زنمم پزیرایی می کرد شربت اورد خودشم روبه ما نشست پاهاشو انداخت رو هم لباس تا نسف ساقش بالا اومد چقد سفیدو جزاب بود لامصب کیر منم مثل صابر سیخ بود زنم موقع شام منو صدا زد اشپز خونه بهم گفت خیلی پستی تو این 2ماه حداقل باید بهش 100 بار بدم تا سیر شم این دیگه کیه اوردی عجب بکنیه بهش گفتم کجاشو دیدی اونجاش هم می بینیم اومدم پیش صابر بعد شام زنم میرفت می اومد کرم میریخت منو صابر حالمون خراب شده بود وقت خاب شد صابر بلند شد بره زنم پاشو تو یه کفش کرد گف نمی زارم بری صابر گف باید برم نمیشه جوری شد که زنم قشنگ خودشو بهش می چسبون و حلش میداد عقب می گفت نمیزارم بری خلاصه راضی شد بمونه ما تو یکی از خابا خابیدم صابرم
من کس ندیده ای نیستم

کیرم تو کسش داشت خفه میشد رسما

دختر همسایه ما با من رفیق شد و دو سه سالی دوست دختر دوست پسر بودیم و روز های خوبی باهم داشتیم لب و بمال بمال و این حرفا.تا اینکه این دختر همسایه ما ازدواج کرد و تا اینکه از شوهرش بنا بر مسائلی جدا شد و یه بچه ۳ ساله ام ازش داشت.من ادم کس ندیده ای نیستم اگر دختری یا زنی تو دسترس نباشه جقم زدم ولی همیشه کس بوده این دوست دختر سابق من که طلاق گرفت اگر بتونم دوباره باهاش مچ شم حتما موفق به سکس باهاش میشم.بعد از جداییش ارایشگاه باز کرده بود و یه روز از تابلو مغازش شمارشو پیدا کردمو بهش زنگ سکس ایرانی زدم.وقتی فهمید منم کلی ذوق کرد کم کم طی چند روز تونستم باهاش در مورد مسائل سکسی صحبت کنم. میرفتیم دور دور و تو مسیر میبوسیدیم همو و لذت میبردیم.تا اینکه مستقیما به هم دیگه ابراز کردیم که باهم سکس کنیم و فقط مشکل مکان داشتیم که اونم ردیف کردم.حالا چجوری؟ خونه اینا نزدیک ما بود و یه شب قرار گذاشتیم برم خونشون

یه لیس از شکافش تا چوچوله اش زدم

آبش سرازیر شده از کسش
یکم ریلکس که شدیم همو بغل کردیم و لب همدیگه رو خوردیم و بهم میگفتیم کجا بودی این مدت ها؟ تیشرتم در اوردم و شلوارمم باز کردم اونم بالا تنه شو دراورد و با سوتین بود دو تا سینه سفید بلوری پشت یه سوتین قرمز.بدن تراشیده و رو فرم.منم که فیتنس.شلوارمم از پام دراوردم.وقتی دیدمش با ست قرمز سوتین و شرت روانیش شدم.عالی بود.کم کم با زور و زحمت شرتشم دراوردم و به زور یخشو آب کردم.منم لخت لخت شدم و لب و لوچه خوردنا شروع شد.همه جای بدن همو میخوردیم و تمام مدت چشمای جفتمون بسته بود انگار تو این دنیا نبود دو سالی میشد رابطه ای نداشت بعد طلاقش.منم که قرص خورده بودم و هیچی حالیم نبود.همه جای همو میخوردیم.از گردنش شروع کردم خوردم و رسیدم به سینه هاش هی میخوردم و میمالیدم اونم صداش دراومده بود و زیر لب زمزمه ریزی میکرد میگفت ادامه بده و اینکارو کن اونکارو کن رفتم با زبونم رو شکمش شکمشم لیس زدم رفتم سراغ اصلی کاری.اومدم بخورم براش که گفت نخور خیس خیس شدم شاید بدت بیاد گفتم اشکال نداره.زبونم کردم توش دیدم راس میگه آبش سرازیر شده از کسش یکمی بازی کردم با کسش و انگشت کردم توش که نوبت اون رسید پرید روی من و منو خوابوند رو تخت اینبار اون گردن منو میخورد و با حرص و شهوت سینمو میمالید و چنگ میزد.روانیم کرده بود با کارش.رفت پایین و نوک سینه منو زبون میزد و سرآخر گفتم ساک میزنی؟

سر کیرمو کرد تو دهنش
اینقد شهوت وجودشو گرفته بود که نمیتونست چشاشو باز کنه و عادی نگاه کنه.شهوت میبارید از چشاش
یه حال عجیبی داشت.بدون اینکه چیزی بگه رفت پایینتر و سر کیرمو کرد تو دهنش و با یه دست کیرمو نگه داشته بود کمکش کردم درست ساک بزنه و گهگاهی خودم تلمبه میزدم تو دهنش کیرمو اوردم سرشو گذاشتم روی خط کسش و با آب کس خودش کیرمو روی خطش به بالا و پایین سر میدادم اینقد لیز بود که حد نداش اومدم بزنم توش که کیرم به سختی رفت سرش تو.تا به عمرم کس به این تنگی ندیده بودم.کیر من زیادم بزرگ نیست معمولیه.در حدی که هر کسی رو ارضا میکنه راحت اما کیر من اینقدم بزرگ نبود که تو کس این نره کم کم جاش کردم توش و دیگه دوست دخترمو باید روی ابرا پیدا میکردی بس که داشت کیف میکرد.منم که کیرم تو کسش داشت خفه میشد رسما ۴۰ دقیقه با هر روشی که بلد بودم کردمش.خیس عرق شده بودیم جفتمون و در اوج شهوت و لذت به سر میبردیم.خلاصه بعد ۴۵ دقیقه سکس پر حرارت احساس کردم آبم داره میاد.گفت بریز توش با تمام توانم تو کسش ارضا شدم و تمام آبم ریختم توش
anal,cumshot,hot,creampie,panties,doggystyle,amateur,wife,young,canadian,big-ass,horny,british,couple,first-time,big-cock,australian,anal-sex,pink-panties,cum-in-panties

From:
Date: March 17, 2020