کلیپ سکس کردن گروهی با زن شهوتی

0 views
0%

کلیپ سکس کردن گروهی با زن شهوتی

بو بکش بو بکش بوبکش شوریه کف پای من را
لیس بزن لیس بزن لیس بزن شیرینی کف پای من را
سمیرا هم ناله میکرد و بو میکشید و میگفت:اوم……….جنده……………..تو جنده ای ……آیدا..اوفففففففف……..بو میده………….چه بوی عرقی میده…………….
آیدا از سمیرا پرسید:شوره یا شیرین؟
سمیرا گفت:شیرین و شور با همه جنده…..اوففففففف……اوممممممم
آیدا سرش رو بالا گرفت و با اعتمادبنفس و مغرورانه گفت:از طمع عرق کف پاهام برام توضیح بده.سمیرا هم در حالی که بو میکرد و میلیسید و میخورد گفت:هر چی عرق کف پاهات رو میخورم تموم نمیشه و شور و شیرینه و طمع برنج هندی میده که بوی تافن گرفته…..اومممممم…..اوفففففف…….بو میده……افففف

کلیپ سکس کردن گروهی با زن شهوتی

آیدا هم با غرور گفت:شب ها با کفش خوابیدم.سمیرا گفت:واسه همین هر چی عرق کف پاهای بو دارت رو میخورم عرقش تموم نمیشه.اوفففف……..
بعد آیدا مهدیه و دوستش رو با کف پاهاشون انداخت به صورت سرخ سمیرا!!!!و خودش رفت و کفش هاش رو آورد پاهاش رو کرد توی کفش تا عرق کنن.مهدیه هم پاشنه پاش رو کرده بود توی دهنه سمیرا و داشت خفش میکرد و دوستش عکس میگرفت.در سکس ایرانی همین زمان زنگ خونه زده شد و آیدا از چشمی نگاه کرد و گفت:هر چه قدر دوست دارین زنگ بزنین من درتون رو باز نمیکنم.فروزان زنگ زد به گوشی سمیرا و گفت در رو باز کنین.ولی آیدا گوشی رو از دست سمیرا گرفت و گفت:بعدا به حساب تو و فتانه هم میرسم!!!فعلا سمیرا مشغوله خوردن عرق پاهای منه!برید گمشید.سمیرا در حالی که داشت کف پاهای دوست مهدیه رو میخورد گفت:اومممم…..نوبت منم میرسه آیدا جنده!!!!

میگه دارم زنتو میگام

سکس ضربدری

From:
Date: February 26, 2020