دختر ایرانی بدن لخت نازشو نشون میده

0 views
0%

دختر ایرانی بدن لخت نازشو نشون میده

موهامو بوسید و میگفت اگه تو درسا گیر داشتی بهم بگو اخه هم رشته بودیم. منم غر میزدم سردمه علی بلند شد پتو رو اورد انداخت روی پاهام خودشم نشست و منم چسبیدم بهش و روی پای اونم انداختم… علی دستشو دورم حلقه کرد و ی لحظه باهم چشم تو چشم شدیم نگاهش به لبام بود ک وسط حرف زدنم یهو بوسید منو خدا میدونه یهو چه داغ شدم تنم گرم پرم شد چشمامو بسته بودم اما چون خیلی حس خوبی بود دوس داشتم بازم باشه علی هم ک خیالش راحت شد از برخورد من باز شروع کرد, بلد نبود فقط میبوسید کم کم راه افتادیم لب بالامو میمکید و منم چند بار کوتاه لب پایینشو بوسیدم.منو خم کرد رو زمین مثل اونایی ک تشنه هستن دوتا لبامو باهم میخورد هنوزم همینطوریه عین جاروبرقیه و کلا جفت لبامر باهم میخوره و میمکه دستش رفت سمت سینم راضی نبودم نمیزاشتم بره روش ناراحت شد منم حسابی امپرم بالا بود و کسم خیسه خیس خودم دستشو گذاشتم روی ممه,هام اروم روش مب کشید سرش زده بود بیرون و علی هی میگفت واااای ازم اجازه گرفت پیرهنمو دراره وقتی دراورد دوباره لبای قلوه ایشو رو لبام گذاشت دستشم روی ممه چپیم بود.
تو ریز گاییده شدنم قرار بگیرید
خلاصه یهو یاده یکی از فامیلامون افتادم که صافکاره و چند وقت پیش گلایه میکرد کارهاتون رو نمیارید پیش من.منم گفتم بزار برم پیش اون هم آشناء ارزون تر میگیره هم ماشین این بنده خدارو رو حساب آشناییت خوب درست کنه.
عمو پرویز(صافکار)یه مرد حدودا پنجاه ساله لاغر اندام با موهای جوگندمی کثیف و سر و صورتی همیشه کثیف و دستای زمخت و قدی نسبتا بلند هستش.
حرکت کردیم و رفتیم پیشش و کلی تحویلم گرفت و ما هم جلو یارو خر کیف شده بودیم.چند باری ازش پرسیدم که عمو هزینش چقدر میشه و خواستم باهاش طی کنم که هربار لپ من رو میکشید و آخرم بوسم کرد و گفت حالا برو غریبه نیستی و با یه پوزخند گفت آخرش یجور حساب میکنیم.من اون موقع منظورشو نفهمیدم.خلاصه کلی سفارش کردم و رفتم.غروبش هرچی زنگ زدم که بپرسم چیشد گوشی طرف نگرفت و فرداشم همینطور مجبور شدم حضوری برم و سر بزنم.تا من رو دید دوباره نیشش باز شد و کارو ول کرد و بزور من رو برد تو مغازه که بیا چایی بخور و حسابی من رو تحویل میگرفت و باهام شوخی میکرد.بهش گفتم عمو هنوز کاره این تموم نشده؟که گفت نمیشه کاری که تو آوردی رو سر سری درست کنم که.
دارم روش کار میکنم خوب در بیاد.منم کلی تشکر کردم و بازم از مبلغ پرسیدم و بازم جوابش شد شوخی و خنده و بوس و تو از خودمونی و بیخیال پول و یجا هم تو کاره مارو راه میندازی و از همین حرفا.ماشینی که شاید دو ساعتم کار نداشت سکس ایرانی زحمت کشید چهار روز طولش داد و منم هر روز مجبور بودم کار رو ول کنم و برم بهشون سر بزنم.

دختر ایرانی بدن لخت نازشو نشون میده

فهمیدم که چه کیری خوردم
نگو همه ی این کارا واسه اینه که زمان بخره و من رو تو رو دربایسی بزاره.
اون بنده خدا هم (راننده تاکسیه)بدتر از من بی تابی میکرد و میگفت بهش بگو ولش کنه نخواستم بزاره من ماشین رو ببرم.رفتم باهاش صحبت کردم و گفتم بسه همینجوری جمعش کن طرف ماشینش رو میخواد.کلی غر غر کرد که بزار مشتی درستش کنم،گفتم نمیخواد دستت درد نکنه تو همین حرفا بودم که یهویی دستش رو انداخت دور گردنم و جوری که سیبیلاش تقریبا رفته بود تو گوشم لباش رو نزدیک گوشم کرد و گفت به شرطی که ماشین خودتم بیاری خودم برات درست کنم و حداقل اون عالی بشه و پیشت شرمنده نشم.تن و بدنش بوی تریاک میداد و نفساش بوی زننده ی سیگار جوری که حتی نمیتونستم از بوی بدش نفس بکشم.

کوس کش سیاه زنمو گایید

یه ای بروی چشم گفتم و خودمو ازش جدا کردم.
چون فامیل بود و همیشه تحویلم میگرفت و حرف از خدا و پیغمبر میزد هیچوقت فکر نمیکردم بخواد باهام اینکار رو بکنه.
ولی وقتی کاره ماشینه تموم شد و رفت ازش پرسیدم هزینش چقدر شد بازم زد به شوخی و خنده و بزور من رو برد تو مغازه که حالا بیا یه چایی بخور بهت میگم من ساده لوح هم قبول کردم و رفتم داخل و بعده خوردن چایی بلافاصله بلند شدم و گفتم عمو من دارم میرم بیزحمت بگو جریمه ما چقدر میشه که هی تعارف کرد و همون شوخی های بی مزش و در نهایت چیزی رو که حتی فکرشم نمیکردم بهم گفت.
گفت عمو هرکی غیر تو بود زیره پونصد ازش نمیگرفتم ولی چون تو آشنایی و مثه میلاد پسرم میمونی تو چهارصد و پنجاه بده.
با این حرفش دست و پاهام شل شد و کم مونده بود قلبم وایسه.با خودم گفتم حتما داره شوخی میکنه
گفتم نه خداوکیلی چقدر میشه که گفت بنظرت زیاد گفتم؟

جاش درد میگیره و کون سوزی دارم
والا عمو خودت شاهدی چهار روزه دارم روش کار میکنم و کار درجه یک تحویلت دادم.
من تازه اونجا بود فهمیدم که چه کیری خوردم و عمو جان چه گایشی کرده مارو.
بچه ها شاید باورتون نشه ولی این واسه من از صد تا تجاوز و خیانت بدتر بود.
کسی که میکننش نهایتا یروز یا دو روز جای دادنش درد میکنه ولی من الان بعده حدودا شیش هفت سال هنوز که هنوزه یادش می افتم جاش درد میگیره و کون سوزی دارم..
verified profile,blonde,petite,amateur,homemade,chubby,curvy,boots,xmas,roleplay,christmas,cum-in-mouth,knee-high,home-video,big-natural-tits,leather-boots

From:
Date: March 19, 2020