این جنده ما رو فیلم کرده نیست و روم نمیشد به شما بگم قرار

0 views
0%

این جنده ما رو فیلم کرده

بده بعد واسه جلوگیری از گناه میتونه صیغه بشه خلاصه رفتم رو مخشو ترفندم جواب داد و قبول کرد منم که چند سری صیغه کرده بود م بلد بودم چی باس بگم بهش گفتم و صیغه رو خوندیم به محض اینکه صیغه رو خوندیم استرس گرفتم میخواستم برم سمت دستاش که دستاشو بگیرم بعد اگه بشه ببوسمش ، گفتم خب دیگه من از الان شوهرتم دیگه هیچ مانعی بین ما نیست اونم خندید تا خندید دستاشو گرفتم و بوسیدم یه گرمای شدیدی از سمتش حس میکردم بهش گفتم چشماتو ببند بستو من لپشو بوس کردم پیش خودم میگفتم الانه که قاطی کنه دیدم هیچی نگفت انگار این صیغه کار خودش رو کرده بود و خیالش راحت شده بود خلاصه اون روز گذشت ما فرداش دوباره با هم قرار گذاشتیم این سری بهش گفتم من شرکت کلی کار دارم اگه میشه بیا اینجا از اینجا میریم بیرون اونم دیگه یه جورایی خیالش راحت شده بود اومد شرکت وقتی اومد و چادرش
اون کوس معلوم بود دختر نیست
در حال دور زدن با ماشین بودم که یه خانوم حدودا 25 که دست بلند کرد من هم از خدا خواسته جلو پاش ترمز زدم و سوار شد خودشو سحر معرفی کرد و نزدیک پیاده شدن بود که ازش شماره خواستم ولی به قول خودش که اهل برنامه ای نیست شماره نداد و من کارت خودمو دادم بهش گفتم هر موقع جایی خواست بره به عنوان اژانس میتونم برسونمش کارتو با کلی نازو ادا گرفتو پیاده شد .تا اینکه 3 ساعت بعد شماره ناشناسی افتاد رو گوشیم جواب دادم و دیدم خودشه و ازم یه مقدار کمک مالی خواست که به قول خودش مبلغ زیادی هم نیست و روم نمیشد به شما بگم قرار شد ببینمش اول نشناختمش چهره متفاوت یه تیپ عجیب و لباس مجلسی انگار که میخواست بره عروسی و سوارش کردم من سکس ایرانی تعجبم از این بود در عرض 3 ساعت این از اون منطقه کی برگشته خونه این تیپو زده و الان اینجاست ؟ بی خیال تو ماشین اولین جملهای که گفت این بود که پول اوردی گفتم اره ولی رو چه حسابی پول بهت بدم که مثلا ناراحت شد و گفت که من بهت اعتماد کردم من به هر کسی رو نمیزنم و کلی اراجیف

این جنده ما رو فیلم کرده

بیا کسمو بخور
گفتم 600 میدم در قبال سکس که کلی دادو بیداد کرد مگه من جنده ام من فلانم من اینم من هنوز با کسی قرار نزاشتم هنوز دست هیچ مرد نا محرمی به من نخورده ………..باور کنین جا خوردم گفتم نکنه واقع ادم درست حسابی باشه ولی از حرفم بر نگشتم و گفتم فقط در قبال سکس وقتی دید کوتاه نمیام گفت نگه دار پیاده میشم بدون هیچ حرفی ترمز زدم که یهویی گفت اینجا میخای پیاده کنی منو برسون خونم من پول ندارم تا نزدیک ادرسی که گفته بود اصلا صداش در نیومد یهو گفت من باهات میخوابم 600 هم اول میگیرم .گفتم من اهل هیچ اما و اگری نیستم کارتو انجام بده پولتو بگیر گفت قبوله کجا بریم بردمش خونه رفتم تو اتاق که دیدم هم داره صحبت میکنه و هم لخت میشه به خودم گفتم این جنده ما رو فیلم کرده اخر جندست در حین صحبتهاش اشاره کرد بیا کسمو بخور رفتم جلو و کیرمو دادم دستش گفتم به حالش بیار بیشتر از 600 هم میدم ببینم چکاره ای اینو که گفتم انگار به حال اومد و با ولعی کیرمو میخورد که 100 درصد مطمین شدم حرفه ای هستش تو کار بعد از اینکه کیرم حسابی شخ شد میخواستم از کون بکنمش که به هیچ صراتی مستیم نبود و گفت فقط لای پا از پشت من ساده فک میکردم دختره گفتم باشه ولی اول یه مقدار با کست بازی کنم بعد که به پشت دراز کشید و پاهاشو دادم بالا با دیدن اون کوس معلوم بود دختر نیست

کوسم داغ شده چه کیر خوشکلی,کوسم کیرتو میخواد

هم ساک زد و هم کون داد 100 تومن
یه مقدار با کسش بازی کردم که گفت مواظب باش پردمو نزنی که من ساده دیگه کلا مطمین شدم دختره و لی کسش چیز دیگه ای میگفت با دو دستم میخواستم کسشو باز کنم ببینم چا خبره که یهو دستامو گرفت و گفت تو رو خدا با ابروی من بازی نکن زمانی که کسشو باز کنم تا تو فی خالدونش معلوم بود ولی به رو خودم نیاوردم و گفتم باشه فقط با کیرم رو کست چند بار بکشم بعدش میزارم لای پات تمامش میکنم در همین حین بود که کیرمو کامل فرو کردم تو کوسش شاید باور نکنین فک کردم کیرم رفته تو یه چاه عمیق اومد بیرون ولی تخم حرام خودشو جوری جمع کرد که من وحشت کردم که نکنه جر خورد دستشو گذاشت رو کسش و گفت بیچارم کردی من بد بخت شدم وکلی …….منم کیرمو نگاه میکنم اثاری از خون نیست و گفتم بیخیال خودم میبرم ترمیمت میکنم هنوز دو به شک بودم که پرده داشته یا نه که رضایت داد از جلو بکنمش و بعد ببرم ترمیمش کنم زمانی که دیگه با خیال راحتا میخواستم از جلو بکنمش کیرمو لب کسش گذاشتم تا اخر رفت تو بدون هیچ خون ریزی باور کنین نمیتونم توصیف کنم کسش چه حالتی داشت چند باری تلنبه زدم و بی خیال شدم و بهش گفتم از کون میخان بکنمت که راضی نشد یه چک بهش زدم و گفتم این همه فیلم برا این کوس فیل بوده که یک روزه ما رو الاف کردی اونم برای این کوس 600 تومن هم میخای نشستم رو مبل اومد کنارم و گفت ازت خوشم اومده و میخام باهات باشم و …….و با زبان باز یمیخواست پول ازم بگیره بهش گفتم از کون میکنمت 100 میدم ساک بزن 50 میدم هم ساک زد و هم کون داد 100 تومن بهش دادم رفت
anal,facial,asshole,teen,hardcore,pornstar,gaping,blowjob,rough,doggystyle,shaved,young,deepthroat,big-ass,hardsex,reverse-cowgirl,big-cock,big-dick,pawg,big-booty

From:
Date: March 17, 2020